Solidariskt betalningsansvar för ungdomar

FRÅGA
Hej skulle vilja fråga om skadeansvar angående min son. Han och tre kompisar har begått skadegörelse på en beg. sopbil, men han och en till var under 15 år och blev ej dömda eller kallade till tingsrätten. De andra två blev dömda till att betala för skadegörelsen och fick också samhällstjänst. Nu till min fråga: de två föräldrarna till barnen som blev dömda vill att vi ska vara med o betala skadeståndet annars ska hon stämma mig på 1/4 av beloppet plus rättegångskostnader om hon vinner. Är detta möjligt för henne att göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

I det här fallet måste man skilja mellan straffrätt och civilrätt.
Din son – och hans kompis som också var under 15 år – åtalades inte p.g.a. att de inte var straffmyndiga (den straffrättsliga delen). Ungdomar under 15 år kan dock bli skadeståndsskyldiga om de orsakar sak- eller personskada (den civilrättsliga delen). Detta gäller oavsett om skadegörelsen har skett på ett ”brottsligt” sätt eller ej.

I nuläget har din son ingen rättslig skyldighet att betala ¼ av beloppet. Om ungdomarna som blev dömda för brottet skulle välja att stämma din son så kan domstolen dock mycket väl döma honom till betalningsansvar för skadegörelsen, med reservation för att detta förstås beror på hur bevisvärderingen går till i detta enskilda fall.

Observera alltså att jag inte kan säga hur en domstol skulle bedöma din sons betalningsskyldighet, men att kamraterna har en rättslig möjlighet att stämma din son på beloppet. Om detta hypotetiska yrkande skulle bifallas så kan din son åläggas att även betala den andre partens rättegångskostnader från denna process.

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Vänligen,

Charlotte Schåltz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll