Skyldighet att moderera medlemstexter på hemsidor

Hej Finns det något sätt att tvinga en hemsida att se till att en kränkande text på en medlemsprofil tas bort? Det går att avgöra dem det är hon skriver om och i detta fall är det mig hon skriver om. Jag har skrivet till båda administratörerna, till två stycken sajtadministratörer men även skickat mail till företaget. Enligt dem har texten rätt att vara kvar eftersom hon varken nämner nick eller namn men samtidigt vet man vem det är hon skriver om och eftersom man vet vem texten handlar om borde detta räcka för att de ska kräva att texten försvinner.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,

Förutsatt att texten inte utgör något brott, såsom olaga hot eller förtal, så regleras den bara av företagets egna policies om nätetikett. Det är alltså upp till företaget själva att bestämma huruvida texten får stå kvar eller skall tas bort. Det blir då deras bedömning i frågan som gäller. 

Man måste beakta att yttrandefriheten är ganska stark i Sverige. Att något är kränkande innebär inte per automatik att det är olagligt eller måste tas bort. 

[Texten fanns bifogad i den ursprungliga frågan men redigerades bort för att skydda de inblandades identiteter. Texten bedömdes inte utgöra brott. Därför följer heller inget resonemang om företagets eventuella skyldigheter i en sådan situation.]

Vänligen,

Kim Dohm-HansenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo