Skriva testamente samt utesluta bröstarvingar från arv

2016-07-15 i Laglott
FRÅGA
Vi är sambo sedan 20 år och vill skriva var sitt testamente:1. så att om någon händer oss så får vi behålla vårt utan att någon annan kan göra anspråk på pengar eller ägodelar2. min sambo vill utesluta sina barn både från ägodelar och begravning på grund av olika anledningar. Vad har dom för lagliga rättigheter som han inte kan utesluta dom från?hur kan vi ordna detta själva?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaren på dina frågor finns framst i ärvdabalken vilken jag kommer förkorta till ÄB.

Svaret på din första fråga är relativt enkelt. För att skriva ett testamente behöver bara vissa formkrav uppfyllas. Dessa formkrav finns i 10 kap. ÄB (se här). I 10 kap. 1 § ÄB står att ett testamente ska uppkallas skriftligen, det ska finnas två vitten som bevittnar testatorn skriva under testamentet. Vittnena ska även skriva under testamentet och dessutom vittna varandra skriva under testamentet. De måste även veta att det de skriver under är ett testamente men de behöver inte veta vad som står i testamentet.

I 10 kap. 2 § ÄB står dessutom att det ska gå att identifiera vittnena. Det står att de ska skriva sin hemvist och yrke i lagtexten, men detta är väldigt gammalt och är inte lika noga som personnummer och telefonnummer. Som går att läsa i kommentaren på lagen.nu så står att andra paragrafen inte är ett formkrav utan något som ska göra det praktiskt att veta vilka vittnena är och hitta dem om någon skulle försöka klandra testamentet.

Vilka får då vara testamentsvittnen? I 10 kap. 4 § ÄB finns krav på testamentsvittnen, de måste t.ex. vara över 15 år gamla, de får inte vara släkt med testatorn, och testatorn själv får inte vara vittne. Jag rekommenderar att ni läser 10 kap. 4 § ÄB eftersom det står väldigt tydligt där vilka som inte får vara testamentsvittne. Något jag skulle rekommendera är någon granne eller vän. Det är också möjligt att få hjälp att skriva ett testamente av någon byrå.

Vad ska då stå i testamentet? Det behöver inte alls vara avancerat, särskilt om ni bara vill att ni själv ska vara testamentstagare. Då behöver det inte stå så mycket mer än ”Jag NN efterlämnar genom detta testamente all min egendom till HH” med era namn ifyllda såklart. Det skulle även gå att skriva ”min sambo” men det skulle jag inte rekommendera utifall ni skulle separera och finna någon ny. Jag kan tyvärr inte riktigt ge utförligare tips på vad ni ska skriva än så eftersom jag inte vet så mycket om er. Men det kan vara värt att nämna vilka ni vill så långt som möjligt exkludera från arvsrätten. Skulle då laglotten avskaffas så kommer de exkluderade inte ärva något även om de är bröstarvingar.

Vad som är viktigt med att göra ett testamente är att vara så noggrann som möjligt. Det är ganska uppenbart, men när ett testamente blir aktuellt går det inte att fråga testatorn vad den egentligen vill. Så se till att vara så tydlig som möjligt. Vem som är testatorn, vem som ska ta emot egendomen, vad det är för egendom (allt). Dessutom kan det vara bra att specifiera om ni ärver med fri förfoganderätt eller om ni ärver med full äganderätt. Den största skillnaden är att ärver ni med fri förfoganderätt så kan den andra sambon inte testamentera bort egendomen utan den kan bli föremål för efterarv. Ärver ni däremot med full äganderätt så kan den efterlevande göra precis vad den vill med egendomen.

Det finns inte heller något institut som man måste registrera sitt testamente hos utan så länge formkraven är uppfyllda så är det möjligt att bara förvara det någonstans säkert där det blir hittat, eller där ni vet var ni har dem utifall att en av er skulle dö. Det kan även vara klokt att skriva in vad som ska gälla om den andra av er redan är död när testamentet skulle bli aktuellt, t.ex. om ni båda dör i en bilolycka. Då kan ju ingen av er ärva.

Den andra frågan är inte heller svårbesvarad men jag måste tyvärr meddela att det finns en spärr i arvsrätten som alltid gör att ens bröstarvingar har rätt till arv, även om det finns ett testamente som motsäger detta. Denna spärr kallas laglott och finns i 7 kap. ÄB (se här). I 7 kap. 1 § ÄB står att ett barns halva arvslott är en laglott. I 7 kap. 3 § ÄB står att det är möjligt att få sin laglott om det finns ett testamente som annars inte skulle tillåta det. Denna går tyvärr inte att kringgå och bröstarvingar har alltid rätt till den.

En tanke som kanske skulle slå er är att den med barn ger sin egendom i gåva till den andra. Detta har lagstiftaren tänkt på och enligt 7 kap. 4 § kan sådana gåvor bli ogiltiga och återgå.

För att förhindra någon att gå på en begravning finns inget lagstöd. Vad som går att göra är att planera begravningen och helt enkelt inte offentliggöra tidpunkten för begravningen för de som inte önskas där.

Jag hoppas ni fått svar på era frågor, återstår några funderingar så lämna en kommentar här på hemsidan så svarar jag på den så fort som möjligt.

Vänligen,

Emil Danielsson Nykänen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (786)
2020-11-30 Kan man göra sin dotter arvslös om man är bosatt i utlandet?
2020-11-27 Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
2020-11-27 Möjlighet att reducera arv
2020-11-25 Bröstarvinges laglottsskydd

Alla besvarade frågor (86870)