Skolval vid gemensam vårdnad

2019-12-12 i Barnrätt
FRÅGA
Vad gäller när man har gemensam vårdnad och det är dags för skolval? Barnet är skrivet hos fadern och går på förskolan i området somdom bor i. Fadern vill att barnet ska börja i samhällets skola och följa sin grupp.Mamman vill flytta på barnet till en helt annan del av staden. Vad har man att säga och vad säger lagen? Man vill barnets bästa och jag undrar vad lagen säger om det här.Vad jag förstår så måste båda föräldrar skriva på skolvalet, men kommer man inte överens vad händer då?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om barn vårdnad, boende och umgänge finns i föräldrabalken (FB).

Enligt 6 kap. 11 § FB har vårdnadshavare rätt och skyldighet att bestämma kring barnets personliga angelägenheter. Föräldrar som har gemensam vårdnad över barn ska ta besluten kring barnets personliga angelägenheter tillsammans enligt 6 kap. 13 § FB. Enligt paragrafens andra stycke kan en av vårdnadshavarna ta beslut av enklare karaktär själv, exempelvis vad barnet ska ha på sig för kläder eller vad det ska äta för mat. Beslut av mer ingripande betydelse för barnets framtid måste dock tas av vårdnadshavarna tillsammans. Enligt lagkommentarerna till nyss nämnda paragraf är skolval ett sådant beslut av ingripande betydelse som måste tas av vårdnadshavarna tillsammans.

En princip som är viktig att nämna är principen om barnets bästa enligt 6 kap. 2 a § FB. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Principen innebär att barnets bästa alltid ska vara avgörande för alla typer av beslut kring barnet, alltså vid valet av skola.

Som du skriver i din fråga kan det vara svårt att komma överens om den här typen av frågor. Kommunen kan då erbjuda samarbetssamtal för att nå enighet i föräldrars beslut, se 6 kap. 18 § FB. Om man trots samarbetssamtalet inte kommer överens kan rätten uppdra åt en medlare att försöka ordna en samförståndslösning som är förenligt med barnets bästa, se 6 kap. 18 a § FB.

Sammanfattningsvis är val av skola en sådant slags beslut som kräver ett gemensamt beslut om föräldrarna har gemensam vårdnad över barnet. Mitt råd är att kontakta kommunen då de kan erbjuda hjälp och stöd i sådana här situationer. Jag kan också rekommendera att ta kontakt med Lawline via mail eller telefon för ytterligare rådgivning.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1393)
2020-02-18 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med sina barnbarn
2020-02-17 Kan en förälder hindra barnen från att träffa den andre förälderns nya partner?
2020-02-16 Får föräldrar lägga upp bilder på sina barn utan samtycke?
2020-02-09 Rätt till umgänge mellan barnbarn och mor- och farföräldrar

Alla besvarade frågor (77210)