FrågaSKATTERÄTTFörsäljning av fastighet21/02/2017

Skattekonsekvenser vid försäljning till underpris

Jag äger 50% av en Fastighet, min syster den andra hälften som vi ärvt efter min mors bortgång. Om jag avyttrar min del i fastigheten till mina 2 söner som vill köpa den, helst hela fastigheten. Jag förutsätter att den skall värderas först. Och därefter får mina söner köpa ut min del ?

om jag efterskänker en större del av det värderade värdet på fastigheten, kan jag då drabbas av någon sort av gåvoskatt ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är okej att, som du beskriver, sälja din del i fastigheten till dina söner. Du är även fri att sätta vilket pris du vill på din del i fastigheten när du säljer den. Vad som spelar roll i ditt fall är om det pris du väljer överstiger eller understiger taxeringsvärdet på din del i fastigheten. Av praxis har framkommit att vid försäljning av fastigheter så är det taxeringsvärdet som avgör om överlåtelsen ska räknas som gåva eller köp. Om priset du väljer att sälja din del i fastigheten för understiger taxeringsvärdet på den andelen så kommer överlåtelsen räknas som en gåva till dina söner. Det räknas alltså då som en gåva även om dina söner betalat en viss summa till dig. Om denna summa de betalat understiger taxeringsvärdet kommer hela överlåtelsen räknas som en gåva. Om du sätter priset över taxeringsvärdet kommer överlåtelsen räknas som ett vanligt köp. Det du betalar skatt på då är det överskott du får vid försäljningen. Att priset understiger marknadsvärdet spelar ingen roll.

Om du säljer fastigheten till ett pris som understiger taxeringsvärdet räknas det alltså som en gåva. Konsekvensen av detta blir att dina söner kommer ”motta givarens skattemässiga situation”. Detta benämns kontinuitetsprincipen och anges i 44 kap. 21 § inkomstskattelagen, se https://lagen.nu/1999:1229#K44P20S2. När dina söner i framtiden ska sälja sin del i fastigheten kommer de att få betala skatt på överskottet vid försäljningen. Från överskottet ska man räkna av de kostnader man hade för att köpa egendomen. Om dina söner har förvärvat fastigheten som gåva kommer de i detta skede få dra av de kostnader som du hade när du köpte fastigheten. Då de fått fastigheten som gåva har de ju själva inte haft några kostnader för att förvärva fastigheten.

Någon gåvoskatt finns inte längre i Sverige, detta framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen, se https://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1. Det tillkommer alltså ingen skatt bara för att du väljer att sälja din del i fastigheten till ett, för dina söner, förmånligt pris. Du kommer heller inte att betala någon kapitalvinstskatt vid överlåtelsen (om du låter det vara en gåva). Det som händer om du säljer din del i fastigheten till ett pris understigande taxeringsvärdet är då alltså bara att dina söner vid en framtida försäljning kommer att räkna med dina anskaffningsutgifter vid beräkningen av deras kapitalvinst.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Cecilia KnutsenRådgivare