FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt07/12/2015

Skadestånd - auktionssajt

Jag har under många år sålt Tiffanylampor via en auktionssajt. Nov tog man bort ordet Tiffany från mina annonser. I mail skrev man bl a följande:

"....Mina kollegor har nu varit inne i er annons och tagit bort ordet Tiffany då det inte är tillåtet att använda detta ord i en annons om det inte är en "äkta" Tiffany-lampa."

Efter mina protester (och mina anmälningar av flera andra annonser där ordet Tiffany fanns med (ensamt eller i kombination med -lampa, -teknik etc) fick jag ett mail där man skrev:

"...Hej!

....Det är tillåtet att kalla den här typen av lampor för tiffany-lampor då

det numera är ett allmänt uttryck för den här typen av lampor.

Du får gärna lägga upp liknande annonser i framtiden. Vi ber om ursäkt för

detta.

Med vänliga hälsningar..."

Ett år senare, i november 2015, tar man bort en av mina annonser och skriver följande:

"Hej,

I samband med att vi granskat din annons så har vi uppmärksammat att den inte följer ....s regler för kopior och vi har därför avslutat annonsen..."

Jag har kontrollerat med PRV, och det finns inget skydd för Tiffany-namnet i klass 11 (där lampor ingår).

Dessvärre förefaller sajten ovillig ta bort vissa andra annonser som borde tas bort av samma (ogiltiga) skäl som man tog bort min. Sajtens agerande har skadat min verksamhet på flera sätt. Jag ämnar begära skadestånd! Hur gå vidare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Om du vill begära skadestånd rekommenderar jag att du först framför dina krav till motparten. Om motparten därefter nekar får du lämna in en stämningsansökan i allmän domstol. Hur det går till finns utförligt beskrivet här.

Du skriver att sajten skadat din verksamhet, jag förutsätter därför att du inte använder sajten som privatperson utan i näringsverksamhet, alltså som näringsidkare.

Huruvida du faktiskt kommer nå framgång med dina krav eller inte kan jag dessvärre inte svara på. Skadeståndslagen (SkL) tillämpas bara om parterna (du och sajten) inte har avtalat något annat sinsemellan, vilket framgår av 1 kap 1 § SkL. Eftersom att ert förhållande sinsemellan är avtalat, och då i form av ett tjänsteavtal, får man tillämpa en kombination mellan Köplag och konsumentjänstlagen (det finns ingen tjänstlag). Dock blir denna laglösning dispositiv, vilket innebär att avtalet mellan dig och sajten gäller framför lagen. Avtalet ifråga är sajtens användar- och annonseringsvillkor.

Det är högst tänkbart att det i erat avtal finns bestämmelser som ger sajten rätt att ta bort annonser. Detta finns i alla fall med i annonseringsvillkoren på de större annonseringssajterna. Jag skulle därför föreslå att du lusläser sajtens användarvillkor och övriga villkor innan du går vidare i denna process. Det du ska leta efter är om dom frånsäger sig ansvar för denna situation, eller annat med koppling till skadeståndsanspråk. Tänk på att användarvillkoren är det som en eventuell domstol kommer titta på, då avtalet som sagt gäller framför lagen.

Efter att du har gjort detta, eller om du kan återkomma med mer information kring vilken sajt det rör sig om, välkomnar jag dig att kontakta oss igen!

Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se


Lawline RådgivareRådgivare