Skadegörelse under berusning samt belastningsregistret

FRÅGA
Hej!Jag råkade ut för en incident föregående vecka, där jag efter en utgång på onsdagskvällen blev för berusad, svartnade för ögonen och jag har inget minne av det som inträffade. Dagen efter att jag suttit i arresten så får jag reda på att jag krossat en ruta (till ytterdörren) till den byggnad som vi har lägenheten i. Utöver detta så var det inget annat som gick sönder och det jag undrar över är vilka påföljder detta kan leda till gällande mitt brottsregister/straffregister i from av prickar och så vidare? Dessutom undrar jag hur länge sådana här brott står kvar i registret?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Att slå sönder en ruta till men för annan är att se som skadegörelse, se 12 kap. 1 § brottsbalken.

Huvudregeln vid brott är att det krävs uppsåt till gärningen, 1 kap. 2 § brottsbalken (här). Det här innebär att du när du slog sönder rutan hade avsikt att slå sönder rutan. Att du var berusad innebär inte ansvarsfrihet utan om du slog sönder rutan med avsikt när du var berusad även fast du inte hade gjort det nykter bedöms det ändå som skadegörelse, 1 kap. 2 § 2 st brottsbalken stadgas angående brott begånget under självförvållat rus.

Straffskalan för normalgraden av skadegörelse är böter eller fängelse i ett år. Det är svårt för mig att säga vad ditt straff skulle bli vid eventuell dom eftersom domstolen gör en helhetsbedömning kring försvårande och förmildrande omständigheter. Troligtvis hade påföljden blivit böter. Påföljden avgör hur länge brottet finns kvar i belastningsregistret. En anmärkning i belastningsregistret när påföljden varit böter är 5 år, 17 § 9 punkten lag om belastningsregister (här).

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (109)
2020-06-30 Hur anmäler jag en person som orsakade skada hos oss?
2020-06-30 Är stenkastning mot fönster ett brott och vad kan straffet bli?
2020-06-25 Skadegörelse vid fotbollspel
2020-05-26 Om man krossar en fönsterruta till ett skyltfönster, vad kan det bli för straff?

Alla besvarade frågor (81726)