Skadegörelse under berusning samt belastningsregistret

Hej!

Jag råkade ut för en incident föregående vecka, där jag efter en utgång på onsdagskvällen blev för berusad, svartnade för ögonen och jag har inget minne av det som inträffade.

Dagen efter att jag suttit i arresten så får jag reda på att jag krossat en ruta (till ytterdörren) till den byggnad som vi har lägenheten i. Utöver detta så var det inget annat som gick sönder och det jag undrar över är vilka påföljder detta kan leda till gällande mitt brottsregister/straffregister i from av prickar och så vidare? Dessutom undrar jag hur länge sådana här brott står kvar i registret?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Att slå sönder en ruta till men för annan är att se som skadegörelse, se 12 kap. 1 § brottsbalken.

Huvudregeln vid brott är att det krävs uppsåt till gärningen, 1 kap. 2 § brottsbalken (https://lagen.nu/1962:700#K1P2S1). Det här innebär att du när du slog sönder rutan hade avsikt att slå sönder rutan. Att du var berusad innebär inte ansvarsfrihet utan om du slog sönder rutan med avsikt när du var berusad även fast du inte hade gjort det nykter bedöms det ändå som skadegörelse, 1 kap. 2 § 2 st brottsbalken stadgas angående brott begånget under självförvållat rus.

Straffskalan för normalgraden av skadegörelse är böter eller fängelse i ett år. Det är svårt för mig att säga vad ditt straff skulle bli vid eventuell dom eftersom domstolen gör en helhetsbedömning kring försvårande och förmildrande omständigheter. Troligtvis hade påföljden blivit böter. Påföljden avgör hur länge brottet finns kvar i belastningsregistret. En anmärkning i belastningsregistret när påföljden varit böter är 5 år, 17 § 9 punkten lag om belastningsregister (https://lagen.nu/1998:620#P17S1).

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah SaajakariRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”