Ska jag ansöka om ensam vårdnad?

2020-02-28 i Barnrätt
FRÅGA
Hej.Det är så här att min son har nu bott hos mig i ca 1år. Anledningen till det var att han var bråkig, väldigt bråkig hos sin mamma så han tvingades flytta hem till mig då mamma inte orkade, vilket kan va förståeligt. Och nu har min son fått ett erbjudande om en ny skola inför hösten. På erbjudandet skall båda vårdandshavarna skriva under och ska vara inne den 10/2 fick pappret idag den 5/2.Detta innebär att jag måste posta pappret till min sons mor som skall skriva under och skicka tillbaka till mig. Vilket kommer tillbaka till mig den 11/2. Visst kanske går att lösas med skolan.Men min stora fundering är detta. Om man är heltidsförälder med delad vårdnad och sådana här situationer dyker upp eller bara anledning till min sons flytt till mig. Är det någon bra anledning för att söka ensam vårdnad för att underlätta tex papper som skall skrivas på osv. Då den andre föräldern inte är delaktig inom skolval osv.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör bestämmanderätten vid ensam vårdnad och regleras i föräldrabalken, hädanefter FB.

Vårdnadshavaren har rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, se 6 kap. 11 § FB. Inom barnets personliga angelägenheter ryms bland annat skolval. En förälder som ensam vill besluta i frågor som rör till exempel val av skola kan antingen hos rätten ansöka om ensam vårdnad, se 6 kap. 5 § FB eller genom ett avtal med den andra föräldern komma överens om att vårdnaden ensamt ska tillägnas den ena föräldern. Avtalet skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det, 6 kap. 6 § FB. Avtalet får i sådana fall samma rättsverkan som en dom. Domstolen vill dock ogärna ge ensam vårdnad om det inte finns särskilda skäl, till exempel att det föreligger grova samarbetssvårigheter mellan föräldrarna eller att man av någon annan anledning inte anser att delad vårdnad vore förenligt med barnets bästa.

Eftersom du i din fråga skriver att mamman ganska direkt skriver under blanketten om skolval och skickar tillbaka till dig anser jag inte att några samarbetssvårigheter föreligger i just det här fallet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Victoria Ruzbarsky
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1549)
2020-10-23 Kontakt med barnen och GDPR
2020-10-23 Är gåva till omyndig fullbordad?
2020-10-22 Ändring av vårdnad, boende och umgänge.
2020-10-20 Rätt att neka den andre förälder barnets pass?

Alla besvarade frågor (85281)