FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut21/05/2018

Servitut. Får den tjänande fastigheten stänga av vägen?

Får den tjänande fastigheten stänga av väg för de härskande fastigheterna med hänvisning till att "han äger vägen" när det finns ett officialservitut?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns regler om servitut i Jordabalken (JB) kapitel 14. Servitutet måste gälla till förmån för en annan fastighet. Servitut måste alltid gynna den härskande fastigheten och är inte knutet till den person som råkar vara ägare till fastigheten. Det finns ett antal förutsättningar för att servitut ska vara så att säga "giltigt". För det första måste ett servitut innebära att "främja en ändamålsenlig markanvändning", dvs. Nyttan för den härskande fastigheten ska vara större än belastningen för den tjänande fastigheten efter en objektiv bedömning. Användningen av marken ska alltså ha effektiviserats. För det andra måste vara av "stadigvarande betydelse" för de härskande fastigheterna, alltså servitutet får inte avse att endast tillgodose något tillfälligt behov. För den tjänande fastighetens del ska inte skyldigheterna behöva vara större än att underhålla vägen.

Jag utgår ifrån att ni har ett giltigt servitut och således har ni som härskande fastigheter en rätt att använda vägen. Svaret är alltså nej, personen får inte stänga av vägen hur som helst om ni har ett servitut på vägen.

Hoppas du fick svar på din fråga!


mvh

Fredrik RisingRådgivare
Hittade du inte det du sökte?