FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut16/03/2024

Finns det en tidsbegränsning på avtalsservitut?

Hej. Finns det en tidsgräns på avtalsservitut på 50 år?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga


Din fråga regleras främst i Jordabalkens bestämmelser


Jordabalkens bestämmelser i din fråga

Av bestämmelserna i Jordabalken följer att upplåtelse av servitut får ske utan tidsbegränsning (7 kap 6§ JB). Av bestämmelsen följer så ingen specifik tidsbegränsning för hur länge minsta möjliga tid för avtalsservitutet är. Vanligaste är dock att man brukar uppföra avtalsservitut på längre tid eller på obegränsad tid. Följer så inget av avtalsservitutet är tiden med största sannolikhet obegränsad.

Det är dock viktigt att ett sådant avtalservitut uppfyller kraven på att servitutet endast får avse ändamål som är av stadigvarande betydelse för fastigheten (14 kap 1§ JB).


Sammanfattningsvis

Det korta svaret på din fråga är alltså nej det finns ingen lagstadgad begränsning på avtalsservitut om 50 år. Utan tiden bör så följa av avtalsservitutet och gör den inte det kan det antas att den gäller obegränsat om kraven i 14 kapitlet 1§ JB uppfylls. 


Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om så inte är fallet tveka inte att höra av dig med en nya fråga eller följdfrågor!


Mvh 

Alexander WahlströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000