FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut27/12/2023

Vad kan jag göra om fastighetsägaren inte respekterar min nyttjanderätt?

Min faster är det enda biologiska barnet till min farfar som avled. Farfar hade skrivit i ett testamente att hon ärver huset, men med önskan om att min pappa har nyttjanderätt. Nu har faster och hennes man bytt lås på bostaden och säger ”vi vill inte att du är där när vi inte är där”. Får man göra så och vad kan vi göra?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum

Så som jag förstår din fråga har din farfar upplåtit ett giltigt testamente där äganderätten av en fastighet går till din faster men att din far ska ha nyttjanderätt i den. Efter att din faster har bytt lås på fastigheten undrar du om detta är tillåtet och vad du kan göra. För att besvara det vänder vi oss till jordabalken (JB).


Vad innebär nyttjanderätt och kan man testamentera det?

Nyttjanderätt finns inte definierat i JB för sig utan begreppet har fått sin definition genom en allmän uppfattning. I praktiken innebär det precis vad ordet säger: en rätt att nyttja och använda något. Denna rätt uppstår via avtal mellan fastighetsägaren och den som ska få nyttjanderätten (7 kap. 5 § JB).

En nyttjanderätt finns kvar även om fastigheten överlåts till en ny ägare givet att ett visst antal kriterier är uppfyllda. Är den exempelvis inskriven i fastighetsregistret så gäller den alltid. Nyttjanderätten gäller även om fastigheten överlåts med ett förbehåll, det vill säga att vid överlåtelsen av fastigheten står det skrivit i avtalet att det finns en nyttjanderätt som ska gälla.

I ditt fall så vet jag inte om det står i fastighetsregistret, men oavsett står det klart i den informationen du gett mig att ett förbehåll har gjorts i överlåtelsen. Förbehållet i ditt fall är att nyttjanderätten är skrivet i testamentet.

För att sammanfatta: enligt den information du har gett mig så verkar ni ha en giltig nyttjanderätt. Denna nyttjanderätt ska respekteras av fastighetsägaren. Detta innebär att din far har rätt till att nyttja fastigheten.


Vad kan man göra om fastighetsägaren vägrar min nyttjanderätt?

För det första kan du vända dig till Kronofogdemyndigheten. Myndigheten må vara mest känd för att driva in skulder, men dem gör mer än så. I ditt fall kan du ansöka om handräckning hos myndigheten, vilket skulle innebära att myndigheten talar om för din faster att hon måste ge din far åtkomst till fastigheten. Skulle hon neka att en sådan nyttjanderätt finns så ger myndigheten er båda möjlighet att uttala er om detta och få saken prövad. Du hittar mer information om hur du begär handräckning här.

Du kan även vända dig till Tingsrätten för att få saken prövad och fastställd genom en dom. Detta riskerar dock att bli en väldigt lång och kostsam process och rekommenderas inte. En rättsprocess ska endast användas i de fall det verkligen inte finns andra alternativ.


Sammanfattning och slutliga råd

Med den information jag har så verkar nyttjanderätten gälla. Vad jag rekommenderar i första hand är alltid detsamma: prata med varandra. De flesta konflikter går att lösa genom att prata om det och försöka komma överens. Skulle det behövas kan ni alltid kontakta en jurist för att få hjälp med ett sådant samtal.

Skulle din faster inte lyssna är nästa steg att vända er till Kronofogdemyndigheten, se då länken ovan för hur ni begär hjälp av dem. Att vända er till Tingsrätten rekommenderas inte.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga och att dina möjligheter blev tydligare. Om du har ytterligare fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000