Servitut som inte är inskrivet i register

2017-04-26 i Servitut
FRÅGA
Mina nya grannar hävdar att de genom ett servitut daterat 1949 har rätt att köra över min fastighet för att ta sig till sin fastighet. Det finns inga servitut eller belastningar registrerade på min fastighet varken på Lantmäteriet eller fastighetskontoret och inga servitut eller belastningar som berör fastigheten nämndes eller finns med i mitt köpeavtal. Gäller detta servitut?På kartan från 1949 går en gammal samfälld väg från en större väg fram till och igenom grannens fastigheter och ner till min fastighet och ut på den stora vägen igen. Vägen existerar inte längre från min fastighet upp mot hans, men det är denna väg han hävdar att han har rätt att använda. Han pratar om att gräva ut och ta ner mina fruktträd för att komma fram till sin fastighet med lastbil. Vad är det som gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först ska vi reda ut två begrepp som oftast används när man pratar om servitut. Det finns alltid en härskande och en tjänande fastighet i ett servitut. Din fastighet är den tjänande fastigheten, den fastighet som upplåter en rättighet till någon annan fastighet. Den härskande fastigheten är i ditt fall era grannar. Det är den fastighet som har en rättighet i någon annan fastighet, i detta fall är det din fastighet.

Det finns två olika typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Avtalsservitut är ett formalavtal, där vissa krav måste vara uppfyllt för att de ska bli gällande. I avtalet ska det framgå vilka som är den tjänande och den härskande fastigheten och vad ändamålet med servitutet är. Är dessa krav inte uppfyllda, blir avtalet inte giltigt. Avtalsservitut kan skrivas in i fastighetsregistret så att det även blir gällande mot nya fastighetsägare. Det är dock fortfarande gällande även fast det inte är inskrivet. Då måste köparen av fastigheten bli informerad om servitutet innan köpets fullbordande. (7 kap 11 § jordabalken)

Officialservitut sker genom ett beslut från en myndighet. Lantmäteriet gör då en lantmäteriförrättning, det vill säga att de ändrar fastigheten på något sätt, exempelvis genom en avstyckning. Ett servitut, både official- och avtalsservitut, kan gälla på obegränsad tid. (7 kap 6 § jordabalken)

Ett servitut ska främja en ändamålsenlig markanvändning. I ditt fall verkar det som att vägen som det tidigare fanns ett servitut på, inte finns längre. Att börja gräva en väg tillhör inte den sortens underhåll som den tjänande fastigheten är skyldig att utföra. Därför bör det inte betraktas som ändamålsenlig markanvändning att dina grannar ska få använda marken på det sätt som de vill. (14 kap 1 § jordabalken)

Vänliga hälsningar,

Malin Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (299)
2021-07-28 Diverse frågor kopplade till servitut och dolt fel i fastighet
2021-07-23 Får vem som helst fritt passera över min tomt på en samfälldhetsväg?
2021-07-09 Grannen bryter mot servitutsrätten på väg?
2021-06-26 Vad gäller på officialservitut?

Alla besvarade frågor (94603)