Servitut ses som godkännande för utbyggnad närmare tomtgräns än 4,5 m?

2020-06-29 i Servitut
FRÅGA
Hej! Vi har ett gammalt avtalsservitut på vår fastighet gentemot vår granne som är tjänande. Servitutet handlar om "Rätt Att Bebygga Intill Tomtgränsen". Om vi skulle söka bygglov för att bygga ut vår huvudbyggnad, så skulle vi inte få bygglov för det pga att man går enligt detaljplansbestämmelserna, och där får man inte bygga inom 4,5 meter enligt gällande detaljplan.Men vi tänkte utreda om vi kan göra en attefallstillbyggnad, dvs bygga ut 15kvm på huvudbyggnad. Attefallsreglerna går ju utanför detaljplanen, men kräver att grannarna ger sitt godkännande om byggnaden är nära tomtgräns (4,5m). Skulle vi kunna använda avtalsservitutet för att hävda att grannfastigheten har gett sitt lov för en attefallstillbyggnad? Tack på förhand!
SVAR

hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du om servitutet ger dig rätt att överskrida detaljplanen och bygga ett atterfallshus närmare än 4,5 m från din grannes tomt.

Enligt 9 kap 4 b § Plan- och bygglagen anger att en utbyggnation får uppföras närmast 4,5 m från grannes tomt, och inneha storleken 15 kvm. Där anges det även att om man får berörda grannars tillåtelse, får utbyggnaden byggas närmare än dessa angivelser.

14 kap 5 § Jordabalken nämner att servitut ska upprättas skriftligen och att endast det som står i servitutet är gällande. 7 kap 6 § Jordabalken anger att servitut inte har någon begränsning i hur länge denna är gällande (om detta inte skrivits med i servitutet såklart). Har dock inget förbehåll för servitutet skett, om fastigheten har överlåtits enligt 7 kap 11 § Jordabalken, så försvinner servitutets verkan enligt 7 kap 18 § Jordabalken.

Utan att ha sett själva servitutet och dess innehåll, kan jag endast dra en slutsats utifrån dess titel. Utifrån titeln så kan jag säga att du som innehavare av fastigheten har rätt att uppföra byggnader på din egen tomt, precis på tomtgränsen till din granne. Utifrån detta kan jag endast dra slutsatsen att ja, du har rätt att bygga ut din huvudbostad intill tomtgränsen eftersom servitutet kan ses som ett godkännande. Men om det är så att fastigheten du äger har bytt ägare utan att förbehåll för servitutet har gjorts så kan servitutet vara utan verkan.

Hoppas det var till hjälp, mvh.

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (263)
2020-10-01 Kan ett servitut förhindra uppförandet av en byggnad på den tjänande fastigheten?
2020-09-18 Hur ändrar jag ett servitut som är felmärkt på kartan?
2020-09-12 Hur skriver man ett giltigt avtalsservitut?
2020-08-30 Tjänande fastighetens rättigheter vid servitut?

Alla besvarade frågor (85229)