Resekostnader för förälders umgänge med barn

2017-03-27 i Underhåll
FRÅGA
Hej! Barnens pappa flyttade 20 mil från sina barn för att bo med sin nya tjej. Vi separerade för 8 år sedan. Barnen bor kvar i samma kommun. Jag betalar en summa av kostnaden för att de ska åka till sin pappa varannan helg. Nu kräver han att det är jag som ska boka bussbiljetter. Är det rimligt? Jag tycker att det måste ju vara hans uppgift att boka och betala, jag kör de till bussen. De har per dagens datum inte varit hos sin pappa sen i julen 2016.Hoppas min fråga är tydlig? Tack så jättemycket på förhand!Jessica Sjöstedt
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den här sortens frågor regleras i föräldrabalken.

I 6 kap 15 § b FB, hittar vi utgångspunkten gällande kostnader för resor som föranleds av barnets behov av umgänge. Boendeföräldern(du) ska ta del i de kostnader för resorna efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter.

Av propositionen och lagkommentarer till lagen framgår det att den föräldern som inte bor med barnet ska ha det primära ansvaret för resekostnader. Den andra föräldern ska ta del i kostnaderna i den mån hens förmåga tillåter detta. En förälder som saknar förmåga att bidra till resekostnaderna är inte heller skyldig att göra det.

Av propositionen framgår att följande metod kan användas vid fördelning av resekostnader. Först beräknas varje förälders nettoinkomst efter skatt. Från detta dras ett förbehållsbelopp förälderns egen försörjning samt för underhåll åt barn och eventuell make eller sambo. Återstående belopp utgör förälders överskott. Resekostnaderna fördelas proportionellt mellan föräldrarna beroende på överskottets storlek.

Men som sagt så tas även hänsyn till övriga omständigheter. Av lagkommentarerna kan man läsa att en sådan övrig omständighet är att en förälder utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort.

Som du märker så finns det inget hundraprocentigt säkert svar på hur kostnaderna ska fördelas, utan det blir upp till domstol att avgöra, om ni inte själva kan komma överens. Jag kan därför inte ger ett mer exakt svar än att det är din f.d. man som, som utgångspunkt ska stå för resekostnaderna

Hoppas i alla fall att redogörelsen var till hjälp för din del. Ställ gärna fler frågor om du får fler funderingar!

Gustaf Åleskog
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1075)
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?
2021-07-15 Hur länge har föräldrar försörjningsplikt till sina barn?
2021-07-12 Underhåll till barn som är 20 år?
2021-07-08 underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (94171)