Reperation av bostadsrätt pga vattenskada

Hej!

Jag har haft en vattenskada (parkettgolv) i min bostadsrätt genom att vatten runnit ut genom köksavloppet.

Det har varit stopp i rören konstaterade brf fastighetsförvaltare. Till saken hör att jag vid två tidigare tillfällen precis innan detta inträffade haft problem med att vatten trängt upp genom golvbrunnen i det intilliggande badrummet och då har samma förvaltare varit där och åtgärdat detta. Två olika fackmän (golvläggare samt entreprenör) säger att det rimliga är att fastighetsskötaren som inte åtgärdat urspringsfelt på ett korrekt sätt men ingen av dom vill komma med ett skriftligt utlåtande och då begränsas min bevisning.

Nu är skadan åtgärdad genom urrivning, torkning och återställning. Brf vill att jag bekostar iordningställandet av ytskiktet och vad jag förstår så är det rätt men eftersom föreningen undvikit att spola stammarna sedan huset byggdes (inflyttning oktober 2007) trots att JM som byggde huset rekommenderar spolning vart annat år så anser jag att föreningen bör stå för kostnaden då dom brustit i underhållsansvaret.

Vore tacksam över att få klarhet i detta

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att bostadsrättshavaren ansvarar för lägenhetens skick. Men för reparationer på grund av brand eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom 1. Egen vårdslöshet eller försummelse eller 2. Vårdslöshet eller försummelse av a) någon som hör till hans hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst, b) någon annan som han inrymt i lägenheten eller c.) någon som för hans räkning utfört arbete i lägenheten. Se 7 kap 12 § Bostadsrättslagen, https://lagen.nu/1991:614

Det innebär att om skadan inte uppkommit på något av ovanstående sätt ska bostadsrättsföreningen svara för den totala reparationen av vattenskada. Detta inkluderar iordningställandes av ytskiktet för att få ett fungerande golv.

Om bostadsrättsföreningen emotsätter sig att ta på sig ansvaret för reparationen bör du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Om skadorna inte har uppkommit på något av de sätt jag beskrivit ovan, bör chanserna vara goda att vinna en eventuell tvist eftersom det finns ett uttryckligt lagstöd för dig som bostadsrättshavare i en sådan här situation.

Hoppas du fått svar på din fråga. Om du vill ha hjälp att gå vidare med detta ärende så har Lawline en egen juristbyrå som arbetar med frågor som rör bland annat fastighetsrätt. Om du behöver mer hjälp kontakta mig på:

ellinor.svensson@lawline.se

Ellinor SvenssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000