Reklamationsrätt

Hej!

Min bror var i helgen ute på Jägersro Center i Malmö och blev där inlockad av en säljare från Mobilbutiken till deras lokal. Han har idag (hade :-( ) ett Telia refill kort och en enkel mobiltelefon, en lösning som fungerar för honom och som han är nöjd med. Mobilbutikens säljare var mycket enträgen och ansåg att min bror skulle få en mycket bättre lösning om han tecknade ett abonnemang med 3, trots att min bror sa vid upprepade tillfällen att han inte var intresserad. Det hela slutade i alla fall med att min bror (tyvärr) skrev under ett 24-månaders abonnemang med 3 i Mobilbutikens lokaler och i stort sett ångrade sig genast. Han vill alltså ångra sitt 'köp' men det går inte Mobilbutiken med på.

Nu till min fråga - kan man anse (jag gör det i alla fall just för stunden) att det här kan falla under; Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2§ Definitioner – i näringsidkarens affärslokal eller med hjälp av ett medel för distanskommunikation i omedelbar anslutning till att konsumenten kontaktats av näringsidkaren på någon annan plats där de samtidigt varit närvarande...?

Han hade inga intentioner att skaffa ett för honom nytt mobilabonnemang utan har blivit kontaktad av en säljare i Gallerian och därefter inlockad i butiken, givit efter för 'trycket' och skrivit på. I enlighet med ovanstående utdrag från distansköpslagen (och min tolkning) så har min bror blivit kontaktad utanför Mobilbutikens lokaler, därefter följt med in i butiken och väl där skrivit under ett avtal. Enligt mig borde han därför ha 14 dagars ångerrätt.

Dessutom gäller ju avtalet ett abonnemang med 3 och i deras allmänna villkor står det att; avtal som ingåtts utanför 3s lokaler medför enligt lag att man har ångerrätt. Mobilbutiken agerar ombud och sett ur den här synvinkeln så är det ju också ett distansköp, eller...?

Baserat på ovanstående, Kan min bror överhuvud taget vägras ångerrätt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.

På din fråga måste jag tyvärr svara nekande. För att distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) ska vara tillämpbar krävs att avtalet har ingåtts på distans. Det innebär att kommunikationen mellan försäljare och konsument måste ske uteslutande på distans. Så verkar det inte vara här, utan din bror och försäljaren har kommunicerat direkt med varandra och lagen är därför inte tillämplig.

Han har således inte någon rätt att reklamera köpet enligt 2005 års lag och tyvärr har en konsument inte någon lagstadgad rätt att reklamera, konsumentköplagen (1990:932). Du kan för säkerhets skull kontrollera att det i avtalet inte finns någon reklamationsrätt. I avtalslagens (1915:218) tredje kapitel finns regler som ger möjlighet att ogiltigförklara ett avtal, t.ex. för att man tvingats ingå det (28 §). Det kan inte tillämpas när avtalsparten har tjatat till sig ett avtal, utan man förväntas enligt lagen klara att stå emot sådant tjat. Det krävs alltså tvång eller att försäljaren lurat din bror för att ogiltigförklara avtalet. Därför borde grundprincipen pacta sunt servanda, avtal ska hållas, gälla och det innebär att din bror är bunden av avtalet.

Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga om det är något som fortfarande är oklart.

Lawline Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”