reklamation vid fel i vara!

2020-03-14 i Köplagen
FRÅGA
Hej,Jag har en klädaffär. Jag har köpt skjortor från en svensk leverantör för våren/sommaren 2018. de levererades i juli 2018 till mig. De har legat på en hylla för försäljning och på lagret. Nu i januari då vi inventerade såg vi att ca 10 st skjortor var missfärgade, hade blekts. Det är jeansskjortor som är indigofärgade, som är en känslig naturfärg.Jag mailade dem nu i januari, 2020, det har ej gått 2 år, och påtalade felet, då de sa att de, då jag ej längre är kund, avslutat mitt konto hos dem och att de inte tar tillbaka de felaktiga skjortorna. Jag har väl rätt även om det är köp mellan två näringsidkare att reklamera en felaktig vara? Det är väl köplagen som är tillämplig. Har påtalat felet inom två år från leverans samt direkt då vi upptäckte det.Med vänlig hälsning,A
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köpet har skett mellan två näringsidkare och föremålet är lösegendom därmed precis som du säger är köplagen (KöpL) tillämpligt. Denna lag är dock dispositivt vilket betyder att parterna kan fritt avtala om andra regler som ska gälla mellan de istället, 3 § KöpL.

Jag kommer förklara hur en reklamation av en vara går till sedan i slutet ge en sammanfattning på vad som kan gälla för dig i det här fallet.

Fel i vara?

För att göra den bedömningen om varan är felaktigt eller inte kan vi titta på den 17 § KöpL. I den paragrafen framgår flera förutsättningar som kan läggas till bedömning om en viss vara är felaktigt eller inte. En sådan förutsättning är att varan ska stämma överens med det som framgår i avtalet. Ett enkelt exempel på detta är att om det framgår i avtalet att kläderna ska vara gjort av bomull, så är det ett fel i vara om säljaren levererar varor som är gjord på ull. Det föreligger även fel i varan om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Denna bestämmelse ska bedömas beroende på omständigheter i varje enskilt fall. I ditt fall så har du förmodligen förutsätt att kläderna inte ska vara missfärgad och därmed föreligger ett fel i varan, 17 § 3 stycket KöpL.

Risken för varan

Bestämmelserna om risken för varan reglerar vem av parterna som ska svara för att varan har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat. Om köparen bär risken för varan, är köparen skyldig att betala för varan om inte felet beror på säljaren. Då varan har avlämnats till dig i 2018 så har du burit risken för varan sen dess, 12 § KöpL. Säljaren ansvarar dock för fel som funnits vid tidpunkten för riskövergången även om felet visar sig senare enligt 21 § KöpL.

Reklamation och undersökning av varan

Köparen får inte åberopa att varan är felaktigt om den inte reklamerar varan till säljaren om felet inom skälig tid efter det att köparen märkte eller borde märkt felet (reklamation). Precis som du skriver har du inom 2 år rätt till att reklamera en felaktig vara till säljaren, 32 § KöpL.

När köparen tar emot varan ska köparen så snart så möjligt undersöka varan, 31 § 1 stycket KöpL. Undersökning av varan efter avlämnandet relateras till köparens skyldighet att reklamera fel. En underlåtelse från köparens sida att undersöka vara kan nämligen medföra att köparen inte anses ha reklamerat i tid. Viktigt att poängtera att det här förstås gäller inte för fel som du inte kunde märka vid en undersökning.

Påföljder

Köparen har rätt att åberopa avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning vid fel i vara, 30 § KöpL. Köparen har även rätt till skadestånd enligt den 40 § KöpL. Säljaren ska i första hand avhjälpa felet eller företa omleverans enligt 34§ KöpL. Om avhjälpandet eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid får då köparen kräva prisavdrag eller häva köpet, 37 § KöpL.

Vad gäller i ditt fall

Jag gör den bedömningen i ditt fall att det föreligger ett fel i varan. Du har som du skriver reklamerat varan direkt efter du upptäckte felet, men frågan blir om du borde märkt felet tidigare än du gjorde. I min uppfattning är det så att när en skjorta missfärgas så kan man se det när man undersöker varan efter avlämnandet. Med det informationen som jag har fått från dig gör jag den bedömning att du borde ha märkt felet tidigare än du gjorde

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning/

Arman Mohajeri Falah
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1227)
2020-09-27 Möjligheter att ånga köp mellan näringsidkare
2020-09-27 Fel i vara
2020-09-26 Fel i aktiebolag när hyresvärden gjort felaktigt uppsägning innan överlåtelse?
2020-09-25 Undersökningsplikt vid köp av bostadsrätt

Alla besvarade frågor (84484)