Rättsverkan av s.k. förklaringsmisstag

2015-08-27 i Anbud och accept
FRÅGA
Hej! Jag är nyfiken på det här med bindande anbud och accept. Om till exempel en livsmedelshandlare erbjuder sig att köpa ett parti fryst laxfilé för 75 kr/st genom ett brev, men sedan inser att hon skrivit fel och istället skrivit att hon kan köpa laxfilén för 750 kr/st. Är hon bunden av sitt anbud då? Trots att det är så stor prisskillnad?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I situationen du beskriver har anbudet (viljeförklaringen), på grund av ett misstag (som t.ex. felskrivning eller felsägning) fått ett annat innehåll än vad anbudsgivaren avsett. Detta kallas för ett ”förklaringsmisstag” och regleras av 32§ avtalslagen.

I sådana fall är anbudsgivaren inte bunden av sitt anbud, under förutsättning att anbudsmottagaren insett eller borde ha insett att viljeförklaringen som lämnats inte var rätt.

Mottagaren av anbudet måste alltså ha insett (eller i alla fall bort ha insett) att livsmedelshandlaren inte menade att han/hon var villig att betala 750 kr/laxfilé. Eftersom lax vanligen inte brukar vara så dyrt kan det alltså hävdas att anbudsmottagaren har insett eller i alla fall rimligen borde ha insett att ett pris om 750kr/laxfilé inte var vad livsmedelshandlaren avsett, varför denne inte är bunden av sitt anbud.

Det finns emellertid inget krav på att mottagaren måste insett vad anbudsgivaren egentligen menat – mottagaren måste alltså inte inse att det var just 75 kr/laxfilé som livsmedelshandlaren menade, utan endast att han/hon inte menade 750 kr/laxfilé.

Hoppas detta kunde bringa lite klarhet i frågan!

Med vänlig hälsning,

Amanda Dyberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Anbud och accept (301)
2020-10-20 Måste muntliga anbud antagas omedelbart?
2020-10-13 Är jag bunden av mitt anbud?
2020-10-09 När uppstår avtalsrättslig bundenhet vid muntligt avgivna anbud?
2020-09-30 Vilket belopp gäller? Bör beloppet avrundas?

Alla besvarade frågor (85610)