Rätten till umgänge

2019-12-27 i Barnrätt
FRÅGA
Hur ska man gå tillväga om man vill träffa sitt barn men mamman till barnet säger nej. Hon har ensam vårdnad då vi var väldigt unga då vi fick barn och min mamma skickade iväg mig till hennes hemland för att jag skulle komma bort från "problemet" som hon tyckte. Nu skulle jag så gärna vilja träffa min dotter men mamman säger nej. Har jag någon rätt och hur ska jag göra. Vart kan jag få hjälp?Jag som skriver hjälper en ung pappa som inte får träffa sitt barn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om umgänge finns i föräldrabalken (FB).

Umgänge

Barn har rätt till umgänge med den förälder som barnet inte bor med (6:15 FB). En viktig sak att tänka på är att det handlar om barnets rätt att umgås med båda sina föräldrar, föräldrar har således ingen direkt rätt att umgås med sitt barn. Man utgår alltid från barnets bästa vid bedömningen. Av 6:15 a FB framgår att en förälder som vill umgås med sitt barn kan väcka talan hos domstol som där får besluta om umgänge mellan barnet och föräldern. Socialnämnden får också föra sådan talan. Om föräldern väcker talan är det domstolen som beslutar om och hur umgänge ska ske.

Sammanfattningsvis har barnet rätt att träffa båda sina föräldrar. Om den ena föräldern inte går med på det kan man väcka talan i domstol. Mer information om det finns på domstolens hemsida (här). Innan man väljer att väcka talan domstol kan föräldrarna försöka enas genom samarbetssamtal som leds av en tjänsteman vid den kommun som man tillhör (s.k. familjerätten). Målet i ett sådant samtal är att försöka nå en lösning innan det blir en tvist i domstol. Kommunen erbjuder ofta familjerådgivning. För att få kontakt med familjerätten i den kommun man tillhör kan man hitta kontaktuppgifter på kommunens hemsida.

Det första steget är alltså att ta kontakt med familjerätten för att försöka nå en lösning, om det inte hjälper har man som förälder rätt att väcka talan i domstol.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Lindeborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81741)