Rättegångskostnader vid stämning av kommun

FRÅGA
Hej Lawline,Om jag som privatperson stämmer stat/kommun eller myndighet, måste jag stå för motståndarens advokatkostnader om jag förlorar i tingsrätten?Mikael
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du som privatperson själv väcker enskilt åtal mot exempelvis en kommun är huvudregeln att part, som tappar målet, skall ersätta motparten hans rättegångskostnad, om ej annat är stadgat, se Rättegångsbalk 18 kap. 1 §. Detta innebär således att om ni förlorar målet kan ni bli tvungen att ersätta kommunens rättegångskostnader.

I 18 kap 16 § RB finns det emellertid ett särskilt undantag då en myndighet för talan å statens eller en kommuns vägnar. Då ska istället Rättegångsbalk kap. 31 användas vilket innebär att en myndighet inte kan få ersättning om målet är mellan en enskild och det allmänna. Enligt Högsta domstolen (NJA 2001 s 288) behandlar denna bestämmelse dock mycket särpräglade situationer där det från allmän synpunkt framstår som angeläget att en tvist når en lösning.

Det kan anses anmärkningsvärt att enskilda kan komma att behöva betala enorma summor pengar till kommunen då de förlorar en tvist som rör exempelvis fel eller försummelse i myndighetsutövning. Det finns ett antal exempel på fall där utgången emellertid blivit just så:
http://www.dagensjuridik.se/2014/12

http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/sandviken

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (227)
2020-10-08 Måste jag stå för rättegångskostnaderna (brottmål)?
2020-10-04 Kan man få ersättning för juridisk konsultation i FT-mål?
2020-09-27 missnöjd med offentlig försvarare
2020-09-27 Behöver jag betala något om min bot tas upp av domstol?

Alla besvarade frågor (85158)