Rättegångskostnader vid stämning av kommun

Hej Lawline,

Om jag som privatperson stämmer stat/kommun eller myndighet, måste jag stå för motståndarens advokatkostnader om jag förlorar i tingsrätten?

Mikael

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du som privatperson själv väcker enskilt åtal mot exempelvis en kommun är huvudregeln att part, som tappar målet, skall ersätta motparten hans rättegångskostnad, om ej annat är stadgat, se Rättegångsbalk 18 kap. 1 §. Detta innebär således att om ni förlorar målet kan ni bli tvungen att ersätta kommunens rättegångskostnader.

I 18 kap 16 § RB finns det emellertid ett särskilt undantag då en myndighet för talan å statens eller en kommuns vägnar. Då ska istället Rättegångsbalk kap. 31 användas vilket innebär att en myndighet inte kan få ersättning om målet är mellan en enskild och det allmänna. Enligt Högsta domstolen (NJA 2001 s 288) behandlar denna bestämmelse dock mycket särpräglade situationer där det från allmän synpunkt framstår som angeläget att en tvist når en lösning.

Det kan anses anmärkningsvärt att enskilda kan komma att behöva betala enorma summor pengar till kommunen då de förlorar en tvist som rör exempelvis fel eller försummelse i myndighetsutövning. Det finns ett antal exempel på fall där utgången emellertid blivit just så:
http://www.dagensjuridik.se/2014/12

http://www.arbetarbladet.se/gastrikland/sandviken

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo