Rättegångskostnader och rättshjälp vid enskilt åtal

Hej! Jag har en följdfråga till denna fråga, http://lawline.se/answers/18817 Om man väcker enskilt åtal, behöver käranden svara för rättegångskostnaderna för båda parterna om åtalet ogillas och det blir en friande dom? Vad gäller vid fällande dom? Som jag förstått har man möjlighet att få två timmars rådgivning enligt 4 § i Rättshjälplagen. Vidare undrar jag om 7 och 8 §§ kan bli tillämpliga vid en stämningsansökan av detta slag och om det således finns möjlighet till ytterligare juridisk rådgivning? Slutligen undrar jag om det finns några särskilda risker man bör beakta innan man beslutar att väcka enskilt åtal? Många tack för besvarad fråga.

Lawline svarar

Hej,

Rättegångskostnader

Om det enskilda åtalet av domstolen ogillas genom dom, ska målsäganden ersätta motparten hans rättegångskostnader. I motsatt fall, om åtalet bifalls av domstolen, ska den tilltalade ersätta målsägandes rättegångskostnader (se 31 kap 11§ 1:a stycket som hänvisar till 18 kap 1§ Rättegångsbalken). Rättegångskostnaderna innefattar kostnader för rättegångens förberedande, talans utförande tillsammans med ombudskostnader (se 18 kap 8§ Rättegångsbalken).

Om det enskilda åtalet avser flera yrkanden - t.ex. våldtäkt mot barn och misshandel - och domstolen endast bifaller något av dessa yrkanden, fördelas rättegångskostnaderna utifrån hur "stor" del av åtalet som domstolen bifaller (se 18 kap 4§ Rättegångsbalken).

Rättshjälp

Rättshjälp innebär att staten betalar kostnaderna för anlitad advokats arbete i samband med rättegången (max 100 timmar). Staten betalar även kostnaderna för bevisning vid domstolen samt för utredning som krävs i samband med rättegången (se 15-17§§ Rättshjälpslagen).  
För att rättshjälp ska beviljas krävs att följande förutsättningar är uppfyllda:

  1. Rådgivning har lämnats i minst en timme enligt 4§ (2§ 2 stycket),
  2. Den sökandes årsinkomst överstiger inte 260 000 kr (underhållsbidrag till barn och skulder beaktas - se 6§ samt 38§),
  3. Den sökande behöver juridiskt biträde för att ta tillvara sina intressen i rättegången (ärendets svårighetsgrad vägs mot den sökandes personliga kvalifikationer - 7§), samt
  4. Om det med hänsyn till bl.a. angelägenhetens art och betydelse är rimligt att staten bidrar till kostnaderna (måste finnas utsikter till framgång med åtalet etc. - 8§).

Beviljande av rättshjälp vid enskilt åtal sker återhållsamt. Dock kan rättshjälp beviljas om saken haft påtagligt negativa konsekvenser för den sökande (se t.ex. NJA 2007 s. 479).

Risker

Några allmänna risker vid väckandet av enskilt åtal kan jag inte se. Det är enklare för en advokat att, under rådgivningstimmarna, få insyn i fallet och utifrån de särskilda omständigheterna bedöma eventuella risker.

Återkom gärna om du har fler frågor!

 

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

 

Olle AnderssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Rättegångskostnader? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo