Rättegångskostnader i tvistemål

FRÅGA
Hej! Jag har en fråga gällande mitt mål.Jag vinner tvistemålet i Tingsrätten men tvingas ändå betala mina egna advokatkostnader?Hur går detta ihop?MvH Y.C
SVAR

Det finns fyra huvudtyper av kostnader som är rättegångskostnader Huvudregeln är att den tappande (förlorande) parten ska stå för både sina egna och motpartens rättegångskostnader. Det är dock inget som sker per automatik utan du måste begära att din motpart ska betala dina rättegångskostnader innan huvudförhandlingen avslutas. Har du inte gjort det kommer du att få betala dina egna advokatkostnader. Det finns dock flera undantag från principen om att tappande part ska ersätta motparten, jag hade därför varit behjälpt av info om vad ditt mål handlade om.

Handlar det om ett mål som gäller en fråga som inte får bestämmas på annat sätt än genom en dom, exempelvis när det handlar om äktenskapsskillnad, kan rätten bestämma att part får stå för sina egna kostnader. Det kan också vara så att domstolen väljer att lägga en större del av kostnaden på ena parten om den har orsakat en onödig rättegång. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att huvudregeln är att den förlorande parten ska stå för rättegångskostnaderna. Men eftersom det finns situationer som är avsteg från huvudregeln är det förmodligen det som har gjort att du har fått stå för dina kostnader.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Jenny Ångström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättegångskostnader (244)
2021-08-31 Vem är vinnande respektive tappande part i ett tvistemål?
2021-08-29 Hyresmål i hovrätten
2021-06-30 rättegångskostnader vid brottmålsdom
2021-04-17 Borde jag gå till domstol efter ett beslut från ARN?

Alla besvarade frågor (95761)