FrågaPROCESSRÄTTRättegångskostnader15/02/2015

Rättegångskostnader i tvistemål

Hej.

Jag undrar hur det kommer gå till på en rättegång ang kostnaderna. Jag är stämd som part av ett bolag som jag redan nu vet att dom inte har några pengar. Om jag förlorar så skall jag stå för deras och mina rättegångskostnader. Men vad händer om jag vinner målet? Kommer jag då få söka mina kostnadsersättningar via kronofogden eller betalas mina kostnader av tingsrätten och sedan kräver dom förlorande part på kostnaderna? Detta är ju viktigt att veta innan man "drar" på sig kostnader.Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna för rättegångskostnader i tvistemål vid tingsrätten hittar du i Rättegångsbalkens (1942:740) 18e kapitel (se denna länk https://lagen.nu/1942:740). Som du säger är huvudregeln att den förlorande parten står för vinnarens rättegångskostnader, 18:1. Glöm ej att yrka för att få ersättning för dina rättegångskostnader innan huvudförhandlingen avslutas, 18:14.

Vad som räknas som rättegångskostnader är komplicerat, men den grundläggande definitionen finns i 18:8. Förenklat kan vi säga att kostnader som varit nödvändiga för rättegångens föreberedande samt arvode till ditt ombud räknas som rättegångskostnader. Lagtexten uttrycker det som "kostnader som varit skäligen påkallade för tillvaratagandet av partens rätt".

Om du vinner målet och har yrkat på ersättning för rättegångskostnader kommer din motpart ha en skuld till dig motsvarande det domstolen bestämt samt ränta enligt Räntelagen 6§ (se https://lagen.nu/1975:635) från dagen då domen sker fram till betalning, Rättegångsbalken 18:8 2 st. Betalas inte skulden kan du vända dig till kronofogden och ansöka om verkställighet, https://www.kronofogden.se/Ansokaomverkstallighet.html.

Innan du "drar på dig" för mycket kostnader för ombud, bevisning och annat så råder jag dig att överväga förlikning. Den ekonomiska skadan kan bli mindre om ni kan komma till en kompromiss. Om parterna förlikas så står var och en för sina kostnader om inte annat avtalats, 18:5 3 st. Om ni inte lyckas förlika er så bör du vara vaksam om kostnader som uppkommer. Kom ihåg att kostnaderna måste vara "skäligen påkallade".


Hoppas mitt svar är till hjälp.


Philip IdeströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?