Rätt till umgänge med mitt barn?

2020-03-09 i Barnrätt
FRÅGA
Hejsan!Jag har en dotter på snart 2 år. Jag och mamman går i samarbetessamtal med familjerätten. Men enligt mamman har jag noll rätt till att ha barnet på inga som helst grunder!? Hon menar på att trots gemensam vårdnad så har hon full rätt till dottern dvs 100% det finns ingen som helst anledning att jag inte skulle få ha min dotter själv. Det finns inget på sociala eller ett domstolsbeslut? Är det som mamman säger eller måste jag dra det till tingsrätten för att bevisa mamman att jag har lika mycket rätt som hon? Mvh sömlös pappa
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med är det barnet som har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, och inte föräldrarna som har rätt till umgänge med barnet. Detta är alltså barnets rättighet och inte föräldrarnas.

Utifrån informationen i din fråga, kan det anses att ditt barns mamma utgör umgängessabotage, enligt 6 kap. 7 § Föräldrabalken (FB). Detta eftersom hon förhindrar ert barn från sin rätt om att umgås med båda sina föräldrar. Ditt barns mamma anses alltså utgöra missbruk eller försummelse i omsorgen av ert barn, vilket strider mot "barnets bästa", eftersom barnet har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, 6 kap. 2a § FB. Om mamman fortsätter att utgöra umgängessabotage och hindra ert barn från att träffa dig, kan du ta ärendet vidare till domstol där rätten sedan kan ge dig ensam vårdnad, om det anses vara ert barns bästa.

Med detta sagt är det alltså inte ni som föräldrar som har rätt att umgås med ert barn, utan ert barn som har rätt att umgås med båda er föräldrar. Därav kan inte ditt barns mamma hindra ert barn från att träffa dig och om detta fortsätter råder jag dig till att berätta detta för familjerätten, eller ta ärendet vidare till domstol. Detta eftersom umgängessabotage inte är förenligt med ert barns bästa. Och i de fall du tar ärendet vidare till rätten, är det just "barnets bästa" som kommer vara vägledande för utfallet och inte föräldrarnas önskemål.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1520)
2020-09-25 Vad ska barnbidraget gå till och vad har föräldrarna för ekonomiskt ansvar?
2020-09-21 Kan man anmäla socialtjänsten för att ha skrämt ett barn?
2020-09-20 Skyldigheter och rättigheter - oönskad graviditet
2020-09-14 Får en 16-åring ge pengar till sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (84391)