FrågaPROCESSRÄTTFörundersökning14/09/2018

Rätt att som misstänkt få ta del av pågående förundersökning

Jag och två kompisar var på nattklubb och blev inne på toa visiterade av vakt. Innan visiteringen hade inte ett brott begåtts, vi var alltså bara på toa. Under visiteringen hittade vakten en substans på mig (Jag vet inte vad det var för något) som jag erkänner är mitt och han tillkallar polis. Polisen kör oss alla tre till stationen på förhör. I förhöret medger jag till innehav av substansen som inte heller dom vet vad det var för något då ingen av oss fick utslag från våra urin prover. Under förhöret blev jag meddelad att jag är skyldig att kolla min brevlåda minst en gång i veckan i två veckor. Mina kompisar har båda fått hem brev att deras förundersökning har lagts ned då det självklart inte fanns bevis att ett brott hade begåtts. Jag var den som hade det på mig och erkände till det. Men jag har nu efter 3 veckor inte hört något. Vad ska jag göra för att få information? Vad händer nu?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Du skriver i din fråga att du inte vet vilken typ av substans som du påträffades med. Nedan utgår jag i mitt svar från att du anträffades med någon form av narkotika. Sålunda rubriceras gärningen som narkotikabrott (1 § narkotikastrafflagen).

Allmänt om förundersökningen

I samband med att du blev tagen till polisen inleddes en förundersökning i enlighet med 23 kap. 1 § rättegångsbalken. Syftet med förundersökningen är att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet samt utreda om tillräcklig bevisning föreligger för att kunna väcka åtal. En förundersökningen kan i teorin pågå hur som länge som helst, även om den ska bedrivas så skyndsamt som möjligt (23 kap. 4 § andra stycket rättegångsbalken).

Har en misstänkt rätt att ta del av pågående förundersökning?

Rätten för den misstänkte att få en inblick i pågående förundersökning beror på hur starka misstankarna är. I enlighet med 23 kap. 18 andra stycket rättegångsbalken har den som blivit underrättad om att den är skäligen misstänkt rätt löpande se vad som framkommer i förundersökningen, förutsatt att det inte försvårar utredningen.

Det framkommer inte i din fråga huruvida du är skäligen misstänkt eller inte. I 23 kap. 18 första stycket rättegångsbalken föreskrivs det att när någon skäligen misstänks för brott ska denne underrättas om det nästa gång denne hörs, dvs vid nästkommande förhör.

Mitt råd till dig

För det fall du vet om att du är skäligen misstänkt för det här brottet råder jag dig att kontakta polisen för att få information rörande förundersökningen.

Även i det fall du är osäker på om du är skäligen misstänkt kan det vara värt att kontakta polisen för att se vad de har att säga.

Vänligen,

Oscar StenmarkRådgivare
Hittade du inte det du sökte?