Rätt att reklamera husbil då flera fel upptäckts

2016-10-09 i Köplagen
FRÅGA
Jag köpte en husbuss i helgen och på vägen hem droppade det olja under och kylarvätskan försvann då lampan började lysa. Samt att toaletten i bussen skulle fungera vilket det inte gjorde när jag skulle prova efter fyllt på vatten. Jag har reklamerat dessa fel till säljaren och han vill inte kännas vid detta och jag känner mig lurad.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det låter på frågan som om du köpt husbilen av en annan privatperson, detta innebär att det är köplagen som blir gällande och det är detta jag kommer att utgå ifrån i mitt svar. Ifall det nu är så att du köpt husbilen av ett företag blir följande svar annorlunda då det istället är konsumentköplagen som är tillämplig.

Angående toaletten som inte fungerar: Det låter som om säljaren garanterat att toaletten skulle fungera. Då detta inte visade sig stämma föreligger det ett fel på husvagnen enligt 17 § köpL och du har rätt kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning (30 § köpL). Du kan även få skadestånd för de utgifter du har haft (40 § köpL). Detta förutsätter att du reklamerat felet inom skälig tid efter att du upptäckt felet (32 § köpL) samt att felet inte beror på dig eller något förhållande på din sida (30 § köpL).

Enligt 34 § köpL har du rätt att kräva att säljaren avhjälper felet utan kostnad för dig, om detta inte innebär oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Om detta inte kommer ifråga kan du kräva prisavdrag eller häva köpet (37 § köpL). Hävning kan endast komma ifråga om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Detta beror på vad som framkommit under ert samtal, men då säljaren lovat att toaletten ska fungera skulle detta mycket väl kunnat vara uppfyllt.

Angående oljan och kylarvätskan: Ifall detta ska bedömas som fel eller inte beror på vad du med fog kunnat förutsätta av husbilen då du köpte den (17 § köpL). Har ni avtalat om att husbilen ska hålla en viss kvalitét eller om detta är underförstått med tanke på det pris du betalat för husvagnen kan detta absolut anses som fel och ska i så fall bedömas som felet på toaletten, som jag redogjorde för ovan.

Ifall ni inte bestämt något särskilt angående kylarvätskan, oljan eller husvagnens kvalitét i övrigt kan det hela blir mer svårbedömt. Då får man istället undersöka vad du med fog kan förutsätta om husbilen med tanke på det pris du betalade eller hur omständigheterna såg ut i övrigt. Ifall du betalat onormalt lite för en husbil av denna typ är det inte säkert att du kan få "rätt" då du inte borde ha förväntat dig en fullt fungerande husbil. Detsamma om husbilen synbart ser skruttig ut, då kanske man inte kan förvänta sig att den är felfri.

Sammanfattning

"Toalettfelet" bör du alltså ha rätt att reklamera då säljaren utfäst att denna ska fungera. Det är då tydligt att det föreligger ett fel i köplagens mening. Angående de andra två felen du upptäckt beror bedömningen av vad du med fog kunnat förutsätta om den då du köpte den. Då får man undersöka vad du betalt för den, vad ni pratat om under köpet samt vilken uppfattning du borde ha fått om husbilen då du köpte den helt enkelt.

Om säljaren inte avhjälper felen, ger dig prisavdrag eller medger hävning av köpet kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten med anledning av detta. Det kan vara idé att meddela säljaren detta före, så kanske hen ger med sig för att undvika en eventuell rättegång.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Hedvig Johansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1228)
2020-09-29 Vad anses som fel när varan sålts i befintligt skick?
2020-09-27 Möjligheter att ånga köp mellan näringsidkare
2020-09-27 Fel i vara
2020-09-26 Fel i aktiebolag när hyresvärden gjort felaktigt uppsägning innan överlåtelse?

Alla besvarade frågor (84665)