Rätt att få ut uppgifter ur polisens allmänna spaningsregister

2017-01-17 i Sekretess
FRÅGA
Hej. Jag undrar om man kan begära ut ett registerutdrag från polisen spaningsregister? Mvh Thomas
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om polisens spaningsregister finns främst i lagen om polisens allmänna spaningsregister. Reglerna som hänför sig till din fråga finner vi dock i 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Där står det att uppgifter om en person inte får lämnas ut om det inte står klart att ett sådant utlämnande kan ske utan att den personen eller dennes närstående lider men av det. I 11 punkten i paragrafen står det att denna regel omfattar polisens allmänna spaningsregister.

Detta innebär att uppgifter om personer som omnämns i spaningsregistret som huvudregel inte kan lämnas ut. Bara om det står klart att ett röjande av uppgiften inte kommer leda till att personen lider men av röjandet kan uppgiften lämnas ut, detta är väldigt svårt att uppnå. Som regel kan du alltså tänka att du inte kan få ut uppgifter om andra ur registret.

Du kan dock begära ut uppgifter om dig själv från registret. Sekretess gäller nämligen som huvudregel inte mot den som den är till för att skydda. Det framgår av 10 kap. 1 § och 12 kap 2 § offentlighets- och sekretesslagen.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (230)
2020-11-28 Förundersökningssekretess
2020-11-21 Vårdsekretess - måste föräldrarna få veta?
2020-11-19 Har man som anmäld för ett brott rätt till insyn när förundersökningen lagts ner?
2020-11-14 Kan jag som dödsbodelägare få ut min avlidne mors kontohistorik?

Alla besvarade frågor (86879)