FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt29/09/2015

Produktansvar vid personskada

När jag och min respektive startade en intimprodukt gick elkabeln av och det blev kortslutning varvid en flamma uppstod som åsamkade mig en brännskada på insidan av underbenet (3 x 1 cm). Brännskadan är av andra graden och undersöktes av läkare. Min fråga till er är om jag kan få skadestånd för detta? Och i sådana fall hur jag går till väga med det? Samt om det finns andra påföljder som kan göras gällande än reklamation?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Det finns lite olika sätt för dig att få skadestånd beroende på vad det är som har orsakat skadan.

Enligt produktansvarslagen ersätts personskada som har orsakats på grund av att en produkt har en säkerhetsbrist (PAL 1§). En produkt har en säkerhetsbrist om den inte är så säker som skäligen kan förväntas (PAL 3§). För mig låter det som en säkerhetsbrist om elkabeln går av vid normalt användande. Skadeståndsskyldiga är då i första hand tillverkare eller importörer av produkten och i andra hand säljaren av produkten (PAL 6,7§§). Det finns en preskriptionstid att ta hänsyn till och den är 3 år från det att du fick reda på att du kunde kräva skadestånd eller som en yttersta gräns 10 år från det att produkten sattes i omlopp av den som anses skadeståndsskyldig. Preskriptionstiden innebär att du förlorar din rätt till ersättning om du inte väcker talan inom preskriptionstiden (PAL 12§).

Du kan även använda dig av skadeståndslagen för skadestånd men då gäller istället att du måste visa att skadan har orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet (SkL 2:1). Det är därför i min mening enklare att använda sig av produktansvarslagen.

Gällande produkten så har du rätt att efter reklamation (KKL 23§) i första hand kräva avhjälpande (reparation) omleverans (ny vara) och i andra hand (om inte avhjälpande eller omleverans är lämpligt) kräva prisavdrag eller häva köpet. (KKL 22§)

Du har även rätt till skadestånd på grund av fel i varan, detta skadestånd omfattar ersättning för utgifter, och inkomstförlust (KKL 30,32§§)

Hoppas att detta besvarade din fråga

Vänligen

Björn ErikssonRådgivare