Presumtion om förskott på arv vid gåva till bröstarvinge

2016-09-28 i Förskott på arv
FRÅGA
Ja mina systrar går på mig om det där lånet mamma tog när hon levde för att hjälpa mig.De påstår att jag redan fått ett förskott på arvet..Är det så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör arvsrätt, vars bestämmelser regleras i ärvdabalken. Bestämmelser om förskott på arv hittar du i lagens sjätte kapitel. 1 § anger att det som arvlåtaren i livstiden har gett till en bröstarvinge ska avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Med andra ord föreskriver lagen en presumtion för att det som en förälder under sin livstid ger till sitt barn ska betraktas som ett förskott på arvet. För att bryta denna presumtion kan arvlåtaren, föräldern, t.ex. upprätta ett gåvobrev i vilket det anges att gåvan inte ska betraktas som ett förskott på arvet. För det fall det inte finns något gåvobrev eller liknande förklaring som stadgar att föräldern inte avsett att gåvan skulle utgöra ett förskott på arvet, kan man i vissa fall ändå anse gåvan som något annat än ett sådant förskott. I så fall krävs det att omständigheterna i övrigt ger stöd för detta. Vilka omständigheter som krävs är inget som går att ge ett direkt svar på på förhand, utan en samlad bedömning utifrån samtliga omständigheter i varje enskilt fall måste göras.

Jag känner inte till några specifika omständigheter i din situation, varför jag tyvärr inte kan ge dig något närmare svar än så. Vill du ha ett mer precist svar skulle jag rekommendera dig att vända dig till en jurist som kan sätta sig in i ditt specifika fall. Jag vill i så fall tipsa dig om Familjens jurist som är experter på att hantera just dessa frågor!

Hoppas att du är nöjd med svaret! Lycka till!

Vänligen,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll