Påverkar böter i mitt belastningsregister mina arbets- och resmöjligheter?

2020-11-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Påverkar böter som finns i belastningsregistret ens jobbmöjligheter och förutsättningar att åka utomlands, utanför Europa?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i lagen om belastningsregister.

I ett belastningsregister förs information om en persons påföljder för brott

Ett belastningsregister innehåller uppgifter om en persons påföljder för brott. Böter, exempelvis dagsböter eller penningböter, ingår i belastningsregistret. Hur länge påföljden är kvar i registret beror på vad för brott det rör sig om. Böter tas bort, s.k. gallras, fem år efter att domen, beslutet, godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot meddelats (17 § p 9 lagen om belastningsregister).

Belastningsregistret kan i vissa fall påverka dina arbetsmöjligheter

Vissa arbetsplatser har en rätt att kräva att personen som söker jobb visar ett utdrag från sitt belastningsregister. Den arbetssökande behöver då kontakta polisen och begära ett sådant utdrag. Exempel på sådana arbetsplatser är HVB-hem och arbeten inom skola eller barn inom annan verksamhet. Söker du arbete inom exempelvis psykiatrisk vård, vård av barn och ungdomar samt larmbolag har dessa arbetsplatser rätt att hämta utdrag direkt från polisen.

Övriga arbetsgivare kan begära ett utdrag från belastningsregistret från den arbetssökanden men har ingen rätt till ett sådant utdrag. Det är då den arbetssökande som bestämmer om den känner sig bekväm med att visa utdrag från belastningsregistret.

Belastningsregistret kan i vissa fall påverka dina resmöjligheter

Få länder kräver utdrag av belastningsregistret för inresa, bosättning eller arbete i landet. Ett sådant land är exempelvis USA där man måste söka om ett ESTA-visum vid mellanlandning och inresa. I en sådan ansökan måste man besvara om man blivit dömd för brott och sedan görs en individuell prövning. Dock är böter en ganska mild påföljd och bör inte utgöra hinder för att få ett sådant eller liknande visum godkänt.

Sammanfattningsvis kommer böter i belastningsregistret begränsa dina arbetsmöjligheter eller resmöjligheter endast i särskilda fall. Det är dock bra att veta när det uppstår en skyldighet att visa upp ett utdrag från belastningsregistret.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Chantal Kryou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2589)
2021-04-10 Ansökan om vapentillstånd/licens
2021-04-10 Varför är det inte straffbart att rymma från fängelse?
2021-04-08 Var kan jag anmäla felaktig flygning av drönare?
2021-04-08 När gallras ringa narkotikabrott från belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (91063)