Påverkan av tidigare brottslighet på ansökan om anhöriginvandring

2017-10-14 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!En person som är född i Sverige och finns med i polisens register och har dömts för våldsbrott, sen åker och gifter sig med en tjej från annat land och ska ansöka att hon kommer hit, kan man få avslag? Eller finns det fortfarande chans att hon kan komma? Och då har personen i Sverige självklart tagit sitt straff och uppfyller försörjningskravet.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Kravet på en sådan ansökan är bland annat att förhållandet framstår som seriöst och att inte särskilda skäl talar mot att tillstånd ges (5 kap. 3 § utlänningslagen).

I 5 kap. 17 § utlänningslagen finner vi information om vad som utgör särskilda skäl. Särskilda skäl som talar emot ett uppehållstillstånd på grund av nära anknytning är bland annat tidigare brottslighet hos den sökande ( första stycket första meningen i 17 §). Det finns alltså inga direkta krav på att personen som är född i Sverige ska vara fri från tidigare brottslighet.

Däremot ska prövas om utlänningen kan antas bli utsatt för våld eller annan kränkning av sin frihet eller frid om uppehållstillståndet skulle beviljas (första stycket andra meningen i 17 §). Där har tidigare brottslighet hos personen till vilken anknytning åberopas en betydelse - mycket beror på om våldsbrottet riktats mot hans egen familj och karaktären av våldsbrottet. Det har även betydelse hur lång tid som passerat från det senaste brottet. Om det brott som personen tidigare begått varit av allvarlig karaktär eller riktat mot någon som står nära personen så kan ansökan avvisas på grund av att sökanden anses också kunna bli utsatt för våld eller få sin frihet eller frid kränkt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1227)
2021-09-26 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap?
2021-09-21 Vad kan jag göra för att snabba på ett ärende hos Migrationsverket?
2021-09-21 Vilket medborgarskap får ett barn vars ena förälder är svensk medborgare?
2021-09-20 Försörjningskrav och uppehållstillstånd pga. anknytning

Alla besvarade frågor (95863)