Påföljd för snatteri?

En väns dotter 16 år har tagits för snatteri av vara som kostar 65€. Detta skedde i Spanien .Polis tillkallades och flickan släpptes efter alla uppgifter lämnats .Vad kan straffpåföljden bli för henne? Böter? Register?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Reglerna för brott och påföljder finns i brottsbalken. För att ett en person som har begått ett brott ska kunna få en påföljd (ett straff) krävs det att personen är över 15 år. (Brottsbalken 1 kap 6 §). I ert fall är personen som frågan handlar om 16 år. Detta betyder att personen kan få en påföljd om hon har begått ett brott.

Påföljden för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader. (Brottsbalken 8 kap 2 §). Fängelse är dock inte en aktuell påföljd för någon som är 16 år. Den vanligaste påföljden för snatteri, oavsett personens ålder, brukar vara böter. (Brottsbalken 30 kap 5 §).

Hur många dagsböter som döms ut beräknas efter hur grovt brottet är. Man tar även hänsyn till om personen som snattat är ung. (Brottsbalken 29 kap 7 §). Minsta antal dagsböter är 30 och som högst 150. Varje dagsbot bestäms till ett visst belopp. Detta belopp utgår från personens ekonomiska förhållanden så en 16 åring får sannolikt ett relativt lågt belopp. (Brottsbalken 25 kap 2 §). Det lägsta bötesbeloppet är 750 kr. En mildare form av böter är penningböter och den påföljden används om dagsböter kan anses vara för strängt. (Brottsbalken 25 kap 1 § och 3 §). Då bestäms bötesbeloppet till en fast summa och är som lägst 200 kr.

Om man döms för ett brott hamnar man även i polisens belastningsregister och det kan påverka möjligheterna att få körkort eller att få vissa arbeten. Hur länge ett brott finns kvar i registret beror på personens ålder när brottet begicks och vilken påföljd man fick. För en 16 åring som får böter som påföljd så finns registreringen kvar i fem år.

Åklagaren har möjlighet till något som kallas för åtalsunderlåtelse. Det innebär att personen visserligen har begått ett brott men att brottet är lindrigt och att det då varken blir åtal, rättegång eller påföljd. (Rättegångsbalken 20 kap 7 §). Personen hamnar dock i belastningsregistret ändå.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie GergyRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo