Påföljd för snatteri?

FRÅGA
En väns dotter 16 år har tagits för snatteri av vara som kostar 65€. Detta skedde i Spanien .Polis tillkallades och flickan släpptes efter alla uppgifter lämnats .Vad kan straffpåföljden bli för henne? Böter? Register?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Reglerna för brott och påföljder finns i brottsbalken. För att ett en person som har begått ett brott ska kunna få en påföljd (ett straff) krävs det att personen är över 15 år. (Brottsbalken 1 kap 6 §). I ert fall är personen som frågan handlar om 16 år. Detta betyder att personen kan få en påföljd om hon har begått ett brott.

Påföljden för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader. (Brottsbalken 8 kap 2 §). Fängelse är dock inte en aktuell påföljd för någon som är 16 år. Den vanligaste påföljden för snatteri, oavsett personens ålder, brukar vara böter. (Brottsbalken 30 kap 5 §).

Hur många dagsböter som döms ut beräknas efter hur grovt brottet är. Man tar även hänsyn till om personen som snattat är ung. (Brottsbalken 29 kap 7 §). Minsta antal dagsböter är 30 och som högst 150. Varje dagsbot bestäms till ett visst belopp. Detta belopp utgår från personens ekonomiska förhållanden så en 16 åring får sannolikt ett relativt lågt belopp. (Brottsbalken 25 kap 2 §). Det lägsta bötesbeloppet är 750 kr. En mildare form av böter är penningböter och den påföljden används om dagsböter kan anses vara för strängt. (Brottsbalken 25 kap 1 § och 3 §). Då bestäms bötesbeloppet till en fast summa och är som lägst 200 kr.

Om man döms för ett brott hamnar man även i polisens belastningsregister och det kan påverka möjligheterna att få körkort eller att få vissa arbeten. Hur länge ett brott finns kvar i registret beror på personens ålder när brottet begicks och vilken påföljd man fick. För en 16 åring som får böter som påföljd så finns registreringen kvar i fem år.

Åklagaren har möjlighet till något som kallas för åtalsunderlåtelse. Det innebär att personen visserligen har begått ett brott men att brottet är lindrigt och att det då varken blir åtal, rättegång eller påföljd. (Rättegångsbalken 20 kap 7 §). Personen hamnar dock i belastningsregistret ändå.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (727)
2021-09-19 Ringa stöld och möjligheter att identifiera användaren av ett bankkort
2021-09-16 Hur kräver man tillbaka en stulen cykel och vem äger den?
2021-09-16 Vad är straffet för snatteri och kan socialen kontaktas?
2021-09-15 Straff för ringa stöld

Alla besvarade frågor (95783)