Överlåtelse av bostadsrätt. Gåva

Jag och maken äger vardera 45% av bostadsrätt.

Barn nr2 äger 10%

Barn 2 har flyttat till ny bostadsrätt och barn nr3 skall flytta in i bostadsrätten och ta över 10% eller 100%

Hur gör vi bytet på ett korrekt sätt? Inga pengar är inblandade.

Lawline svarar


Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för din juridiska fråga.

Eftersom att ni önskar att barn nr3 ska äga antingen 10% eller 100% utan att denne ska erlägga någon betalning utgör detta en gåvotransaktion.

Det ni då ska göra är att upprätta separata gåvobrev där ni överlåter äganderätten i den mängd ni önskar att barn nr3 ska ha den. Detta betyder då att du för din ägandedel behöver upprätta ett gåvobrev, likaså din make och barn nr2 vila stadgar att ni överlåter äganderätten till barn nr3.
Jag tänker här skriva lite om vad ni bör tänka på i utformningen av sådana gåvobrev och vad man vidare kan tänka på vad gäller ägandeövergången.

Vad gäller innehållet i gåvobreven ska minst följande finnas med: gåvomottagarens och gåvogivarens namn, en gåvoförklaring från givaren till mottagaren, specificering om vilken bostadsrätt det rör sig om, givarens och mottagarens underskrifter samt priset (i ert fall 0kr). Om gåvobreven saknar dessa uppgifter är gåvan ogiltig. Dessa formkrav framgår av 6:4 & 6:5 Bostadsrättslagen (här). Då ni är makar krävs därtill att vardera make ger sitt skriftliga samtyckte till att makens del av bostadsrätten lämnas som gåva till gåvomottagaren. Vidare rekommenderar jag er att registrera varje gåvobrev hos tingsrätten, men detta är inte ett formkrav och alltså inget krav för att gåvobreven ska vara giltiga.
Underrätta bostadsrättsföreningen i samband med utfärdandet av gåvobreven så att föreningen kan ta ställning till om gåvomottagaren ska godtas som medlem i föreningen.

Vidare krävs för att överlåtelsen ska vara giltigt att gåvomottagaren inte vägras inträde i bostadsrättsföreningen. Vanligen är detta inte något problem då föreningen vid överlåtelsen har att godkänna gåvomottagarens inträde i föreningen, om de krav som ställs enligt föreningens stadgar är uppfyllda av gåvomottagaren och om föreningen skäligen bör godta mottagaren som bostadsrättsinnehavare. Ett krav som uppställs för att godkännas som medlem i föreningen är att gåvomottagen ska bosätta sig i lägenheten. Syftet med innehavet ska alltså för gåvomottagaren vara att bosätta sig i den.

Då ni skrivit att några pengar inte är inblandade utgår jag från att några lån inte ska tas över. Detta innebär att några skattmässiga konsekvenser inte kommer att utlösas för varken gåvogivaren eller gåvomottagaren, utan detta framskjuts till den dag då gåvomottagaren slutligen avhänder sig bostadsrätten.

Vidare bör ni tänka på om ni vid gåvolämnandet vill förena gåvan med villkor, exempelvis om bostadsrätten ska utgöra mottagarens enskilda egendom och om den ska anses som förskott på arv eller inte.
Utgör gåvan enskild egendom kommer den inte ingå i gåvomottagarens framtida eventuella bodelningar. Huvudregeln vid gåvor till sina barn är att gåvan betraktas som förskott på arv. Detta innebär att bostadsrättens värde vid gåvotillfället avräknas på gåvomottagarens arv efter sina föräldrar. Genom att föreskriva i gåvobreven att gåvan inte utgör förskott på arv kommer överlåtelsen inte avräknas på framtida arv.

Ni har alltså att upprätta separata gåvobrev där er ägandeandel överlåts till barn nr3. I samband med detta ska ni fundera på gåvan ska utgöra enskild egendom och om det ska utgöra förskott på arv eller inte. Vidare ska ni underrätta bostadsrättsföreningen där ni ansöker om ert utträde ur bostadsrättsföreningen samtidigt som barn nr3 ansöker om inträde.Behöver ni hjälp med att upprätta gåvobrev som tydligt reglerar det ni önskar göra rekommenderar jag er att besöka praktiserade jurister. Vi på Lawline samarbetar med erfarna jurister inom familjerätt, till vilka du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Ha en fortsatt trevlig dag.

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”