Överlåta hyresrätt och andrahandsuthyrning

2015-11-30 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Min son har en hyreslägenhet på söder i Stockholm och han har sin pappa boende i Hägernäs/Täby. Min som har köpt en lgh i närheten av sin hyresrätt. Nu vill han att hans pappa ska få överta hyresrätten så att han kan hjälpa honom bättre på nära håll. Vad kan man göra? Är det bäst att låta sin pappa bo med honom i hyresrätten och hyr ut bostadsrätten till någon annan. Hur länge behöver de bo ihop innan pappan har besittningsrätt till hyresrätten?Eller finns det annan lösning? Min son har frågat anonymt ifall pappan bara kan överta kontraktet, men det var inte aktuellt.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I 12:34 JB anges att - En hyresgäst, som ej avser att använda sin bostadslägenhet, får överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbor med honom, om hyresnämnden lämnar tillstånd till överlåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. Tillståndet kan förenas med villkor.

Rekvisitet varaktigt sammanbor innehåller många olika nyanser men generellt kan sägas att det krävs ett sammanboende under minst något år. Syftet ska dessutom vara att just bo tillsammans. Att behöva bo så länge tillsammans kanske inte är optimalt. En annan lösning skulle kunna vara att hyra ut hyreslägenheten i andra hand till pappan? På så sätt kan de bo nära varandra samtidigt som din son kan bo i sin bostadsrätt.

Andrahandsuthyrning regleras i 12:39-40. Bl.a. krävs hyresvärdens samtyckte för att få hyra ut i andra hand. Å andra sidan kan hyresnämnden godkänna en andrahandsuthyrning om hyresvärden saknar skäl till att inte samtycka.

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll