Övergång från tidsbegränsad anställning till tillsvidareanställning

2017-01-06 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Jag har arbetat i samma kedja i över 2 år och nu har jag varit i en och samma butik i 1.5 år. Jag har fört varit timanställd men nu har jag haft först en vikariattjänst och nu fick jag förlängt vikariat. Mitt kontrakt är på 20h/vecka men jobbar i snitt kanske 28h/vecka. Jag har lite frågor och funderingar kring hur det är med fastanställning, nu när jag har varit på samma ställe så pass länge utan att fått en fastanställning. Vad har jag för rättigheter?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


LAS = Lag(1982:80) om anställningskydd.

Anställningar kan tidsbegränsas på ett antal olika grunder, de vanligaste grunderna för tidsbegränsning räknas upp i LAS 5§. När det gäller allmänna visstidsanställningar och vikariat så övergår dessa i tillsvidareanställning (vilket är det som i dagligt tal kallas fast anställning) efter att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i mer än två år under en period på fem år, alternativt om arbetstagaren har varit anställd i mer än två år under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstid, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna har tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. Detta framgår av LAS 5a§.

Det krävs alltså att du har varit anställd på allmän visstid i mer än två år alternativt på vikariat i mer än två år för att du ska erhålla en tillsvidareanställning.

”Timanställning” är ingen anställningsform, om du och arbetsgivaren inte har avtalat om på vilken grund din anställning har tidsbegränsats, exempelvis om det rör sig om ett vikariat, så är presumtionen att ni har avtalat om en allmän visstidsanställning.

Det ska tilläggas att anställningen omvandlas automatiskt om dessa förutsättningar är uppfyllda. Du behöver alltså inte göra något själv för att anställningen ska övergå. Sammanfattningsvis så behöver du alltså först ta reda på vilken anställningsform du hade under timanställningen och sedan räkna ihop din anställningstid i allmän visstid respektive vikariat för att kunna se om din anställning har omvandlats till en tillsvidareanställning.


Vänligen,

Christian Sörqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (794)
2021-07-28 Förlängning av visstidsanställning
2021-07-24 Får en provanställd användas på samma sätt som ordinarie personal?
2021-07-16 Lön för provjobb?
2021-07-09 Vad innebär en projektanställning?

Alla besvarade frågor (94359)