FrågaPROCESSRÄTTFörundersökning19/07/2013

Om kraven för hemlig teleavlyssning och buggning m.m.

Hej! 1) Vilka är minikraven för att a) övervaka även innehållet, alltså avlyssna, telefonsamtal och inte bara notera vilka som ringer till varandra och dylikt, b) minikraven för användning av kroppsmikrofoner? 2) Om någon beskylls för grooming (i ngt undantagsfall) - legitimerar det polisiär (tex realtids-)övervakning av all övrig dejtingchat den "övervakade" medverkar i, dvs även all övrig chat höjd över alla misstankar om "grooming"? Denna fråga syftar på dejtingchat på tex Badoo.com 3) Har polisen (via kontokapning el vilka metoder de än kan tänkas använda för att realtids- "övervaka") rätt "Informera" hugade dejtingpartners i realtid om att deras chattpartner är föremål för för "hemlig övervakning"? Så att konsekvensen givetvis blir att de flyr (kanske också är den verkliga eftersträvade effekten?) plus kan ge ett falskt intryck av omtanke? Trots att de(chatpartners)är gott och väl myndiga?

Lawline svarar

Hej,

 1. Vid avlyssning av telefonsamtal är det fråga om hemlig teleavlyssning. Detta tvångsmedel förutsätter:
  - Att det rör en förundersökning avseende brott eller försök/förberedelse/stämpling till brott som ger mer än 2 års fängelse,
  - Att någon är skäligen misstänkt för brottet och
  - Att åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen (se 27 kap. 18 samt 20 §§ RB)
  Kroppsmikrofoner som en polis förser sig själv med för att spela in samtal denne för med andra, är tillåtet utan några vidare tillstånd. Mikrofoner som installeras i bilar, lägenheter etc. för att spela in samtal mellan andra kräver däremot tillstånd för hemlig rumsavlyssning. Förutom att förundersökningen ska avse brott som ger mer än 4 års fängelse, gäller samma förutsättningar för hemlig teleavlyssning som för beviljandet av detta tvångsmedel.
 2. Med de i lagen stadgade medel polisen har att tillgå finns ingen möjlighet att övervaka en dejtingchatt, såvida inte polisen är en av de deltagande eller dejtingföretaget givit polisen tillgång till chatten. Polisen har dock möjligheten att i efterhand beslagta en dator för att sedan kunna återskapa de konversationer som, med datorn, ägt rum på dejtingsidor (se 27 kap 1§ RB).
 3. En underrättelse, om att en person är föremål för hemlig övervakning av något slag, kan polis meddela någon annan än den övervakade utan hinder av lag. All information om vilka som är föremål för hemlig övervakning är dock mycket känslig och inget myndigheter delger folk fritt p.g.a. risken att den misstänkte ska få reda på att denne är övervakad.

 

Med vänlig hälsning,

Olle AnderssonRådgivare