Om efterlevande makes rätt till arv

2016-10-02 i Make
FRÅGA
Hej!Jag är gift. Min fru har två barn sedan tidigare. Jag har två barn sedan tidigare. Vi har två gemensamma barn. Hon har motsvarande önskan som jag. Min önskan vid min bortgång är att inget arv går till min fru. Jag vill att mina barn (särkullbarn och barn inom äktenskapet) ska ärva allt jag äger i fyra lika delar. Detta står skrivet i mitt testamente. Räcker det? Står min önskan enligt testamentet "över" äktenskapets lagar om arv?
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Din fru har alltid rätt att ärva så mycket av dig att det motsvarar fyra gånger det prisbasbelopp som gäller vid dödsfallet. I den summan ingår det som hon erhöll vid bodelningen eller som utgör hennes enskilda egendom. Ett testamente som inskränker denna rätt är utan verkan. Oavsett vad ditt testamente säger kommer din fru alltså alltid att kunna få ut det ovan nämna beloppet. (se 3 kap 1 § 2 st ärvdabalken)

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (437)
2020-09-20 Vad innebär det när en efterlevande make ärver med fri förfoganderätt?
2020-09-09 Min man hade ett hus innan äktenskapet, vad händer med det om han avlider?
2020-08-31 Vem kan ärva huset om en maken dör?
2020-08-30 Kan nya makar ärva den tidigare makens egendom?

Alla besvarade frågor (84312)