Nedlagd förundersökning i brist på bevis

2018-09-17 i Förundersökning
FRÅGA
Blev grovt misshandlad i Juli 2018. Fick hjärnblödning på yttrehjärnhinna på tre olika ställen. Operationen tog sex timmar och jag minns inget av händelsen. Det finns fyra vittenen varv en av dom är nära vän till misshandlaren. Vännen har skickat namn på han som grovt misshandlade mig, varv jag har bild på när han pekar ut honom.Var inneliggande på rehab i två veckor. Efter det mer rehab. Nu har jag fått plats på Hjärnskaderehabilitering på sjukhus. Jag väntas behöva tre och en halv månad rehab pågrund av detta.Nyss fick jag brev hem om att åklagaren har lagt ner förundersökningen pågrund av brist på bevis. Jag har fyra vitten som såg detta och en bild på när misshandlarens nära vän pekar ut honom. Hur i kan detta va möjligt att en grov misshandlade kan gå 100% fri när extremt klara bevis finns?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Syftet med förundersökningen är att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om det finns tillräckliga skäl för åtal, 23 kap. 2 § rättegångsbalken. Åklagaren har en skyldighet att åtala den som åklagaren anser sig kunna bevisa ha begått ett brott, 20 kap. 6 § rättegångsbalken.

Det krävs på så vis att det föreligger tillräckliga skäl för att den misstänkte är skyldig till brottet, för att åtal ska väckas. Uttrycket "tillräckliga skäl" innebär att åklagaren ska kunna förvänta sig en fällande dom vid en prövning i domstol.

När det gäller brottmål är kravet att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade har begått gärningen. "Ställt utom rimligt tvivel" anses ofta vara det högst ställda kravet på bevisning i svensk rätt.

Tyvärr kan det i vissa mål vara svårt att få fram bevisning som uppfyller kravet på att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att den misstänkte har begått gärningen. Det kan t.ex. bero på att det saknas teknisk bevisning eller att vittnesmålen är motsägelsefulla. I ditt fall har åklagaren gjort bedömningen att den bevisning som finns troligen inte kommer att kunna leda till en fällande dom. Exakt vad som har lett till den bedömningen är svårt att svara på eftersom jag inte har tillgång till några handlingar i målet.

Är du missnöjd med åklagarens beslut att lägga ned förundersökningen kan du begära en så kallad överprövning av beslutet. En begäran om överprövning skickas till den lokala åklagarkammaren där beslutet fattades. Det finns inga speciella krav på hur en begäran om överprövning ska se ut. För det fall du vill begära en överprövning av beslutet så rekommenderar jag dig att göra en skriftlig begäran där du tydligt anger vilka skäl du åberopar.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (335)
2019-04-16 Begäran om överprövning av åklagares beslut avseende nedläggande av förundersökning
2019-04-11 Vad gäller vid förhör med underårig?
2019-03-26 Är det en husrannsakan när tullen söker i en väska eller fordon vid gränskontroll?
2019-03-20 Nedlagd förundersökning – omprövning/överprövning av åklagarens beslut

Alla besvarade frågor (68021)