När måste polisen lämna tillbaka kläder som tagits i beslag?

2019-05-13 i Förundersökning
FRÅGA
Hej,Jag undrar om Polisen tar kläder i beslag för DNA och blodprov mm i samband med en anmälan så undrar jag när de kan tänkas lämna tillbaka dessa? Är det rimligt att de håller kläder i beslag i 5-6 år utan att det händer något vidare som förhör tex? Eller kastas kläderna efter en tid om utredning läggs ned då kläderna ej har något större värde.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller polisbeslag av egendom. Detta regleras främst i rättegångsbalken (RB) varför mitt svar kommer utgå från den lagen. Du har inte angett att du fått något beslut om förverkande (alltså att äganderätten av din egendom tillfaller staten). Jag kommer därför inte gå in på förverkande i mitt svar.

När får ett föremål tas i beslag?
Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag (27 kap. 1 § RB). I ditt fall är det troligen ett beslag för utredning om brott. Det räcker att en förundersökning är inledd för att beslag ska kunna göras. Det måste alltså inte finnas en viss person som är misstänkt för brott. Det krävs att det beslagtagna föremålet skäligen kan antas ha betydelse för utredningen om brott för att det ska kunna beslagtas. Det innebär att det måste finnas konkreta omständigheter som med viss styrka tyder på att föremålet kan ha betydelse för brottsutredningen (SOU 1995:47 s. 357 f). Vidare måste det vara proportionerligt att genomföra ett beslag. Det ska alltså göras en avvägning av betydelsen av beslaget och intrånget i den enskildes privatliv och integritet.

När ska beslag hävas?
När ett beslag hävs ska ägaren till föremålet få föremålet åter. Förundersökningsledaren ska pröva beslaget kontinuerligt. T.ex. om inte kläderna behövs längre i utredningen eller om förundersökningen läggs ned ska beslaget hävas. Om en åklagare eller annan undersökningsledare beslutar att beslaget ska hävas ska denne förordna om utlämnande av egendomen och ange vem som egendomen ska lämnas ut till. Så snabbt som möjligt efter att ett beslag har hävts ska den myndighet som förvarar föremålet underrätta den som föremålet ska lämnas ut till (27 kap. 8 b § RB).

Om ett beslag har verkställts utan att en domstol har förordnat om det, kan du begära att en domstol prövar beslaget (27 kap. 6 § RB). Domstolen prövar då om beslaget ska bestå. Antingen häver de beslaget eller kommer fram till att det ska bestå. Om beslaget ska bestå ska domstolen även sätta ut ett datum för när åtal ska väckas (27 kap. 7 § RB). Om det inte väcks åtal inom den tiden eller om det inte kommit in en begäran om förlängning av tiden eller om det annars inte längre finns skäl för beslag ska beslaget hävas (27 kap. 8 § RB).

Sammanfattningsvis råder jag dig att kontakta polisen eller om du vet vem som är undersökningsledaren för att fråga om dina kläder och begära att beslaget hävs. Om beslaget inte prövats av domstol kan du begära att det ska prövas. Om det fortsatt pågår en förundersökning kan det dock finnas skäl för att beslaget ska bestå men om du begär en domstolsprövning av beslaget så kommer du i alla fall få en tidpunkt för när åtal måste vara väckt och annars ska beslaget hävas. En förundersökning kan pågå under lång tid och i princip fram till att det misstänkta brottet preskriberas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (383)
2019-10-10 Kan jag polisanmäla ett misstänkt brott?
2019-10-05 Kan man överklaga ett beslut om beslag? Kan man anmäla en polis?
2019-10-02 Får polisen göra husrannsakan hos vem de vill?
2019-09-30 Omfattar förundersökningssekretessen även enskilda?

Alla besvarade frågor (73747)