När kan man bli kroppsvisiterad?

2021-02-04 i Polis
FRÅGA
Hej Lawline! Jag har en fundering.Jag studerar på juristprogrammet T2, och är tillsammans med en kille vars bekant har lite problem i registret. Sambon däremot är helt ren och ingen problematik alls i något register. Här igår skulle vi hjälpa denne bekanta att handla och han var med i bilen. På Ica parkering blir vi stannade av en polisbuss och de säger att det endast är rutin. De pratar med både sambon samt denne bekanta och söker igenom bilen samt muddrar både sambon och den bekanta. De ställer sig sedan och frågar min sambo om narkotika och han svarar att han ej brukar detta. Polisen börjar sedan säga att de skall ta med sambon in på urinprov för narkotika på polisstationen och sambon förklarar att de givetvis får göra detta men han brukar ej narkotika. Dessutom ställer de frågan ifall det är sambons bil och om han är helt säker på detta. Efter genomsökningen av bilen samt muddringen utav både sambon samt den bekanta så får vi slutligen åka utan något vidare besked. Detta skedde en vanlig måndagskväll utanför Ica, och alla i bilen var lika chockade. Som juridikstudent blir man då frågande och undrar hur detta ser ut ur ett juridiskt perspektiv, var detta lagligt det de gjorde? De sa att det var rutin som jag nämde ovan, men genomsökte bilen, sambon fick ej blåsa för alkohol samt de började nästan "hota" med att ta med honom in på polisstationen? Sambon var ju självklart lite halvt chockad och var lugn och trevlig hela situationen. Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Söka igenom bilen

Att söka igenom en bil är jämförbart med att söka igenom ett slutet förvaringsställe. Enligt reglerna om husrannsakan så kan en sådan genomsökning göras när det finns anledning att anta att det har begåtts brott (28 kap. 1 § 1 st. Rättegångsbalken). Polisen kan då genomsöka en bil, bland annat i syfte att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i syfte att annars utröna omständigheter som kan vara av betydelse vid utredningen av brott.

Det första stycket av 28 kap. 1 § Rättegångsbalken tar alltså sikte på en person som själv utgör grunden för misstanken. I andra stycket så anges det däremot att en husrannsakan även kan genomföras hos en annan person än den som är skäligen misstänkt för brott. Detta förutsätter att (1) brottet har begåtts hos personen eller (2) den misstänkte grips på platsen eller (3) om det finns synnerlig anledning att anta att polisen kan påträffa föremål som kan vara av betydelse för utredning av brott.

När en tvångsåtgärd vidtas så ska åtgärden alltid vara motiverad mot bakgrund av främst fyra principer: Legalitetsprincipen, ändamålsprincipen, behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Det ska därför alltid göras en avvägning mellan å ena sidan intresset av att utreda brott och å andra sidan den enskildas intresse och dennes privatliv.

Kroppsvisitering

Du anger även att din sambo och er bekanta genomsöktes av polisen. Enligt lag så kan en person som är skäligen misstänkt för brott kroppsvisiteras när det sker i syfte att bland annat utreda brott (28 kap. 11 § Rättegångsbalken).

Även en annan person än den som är skäligen misstänkt för brott kan kroppsvisiteras (28 kap. 11 § 2 st. Rättegångsbalken). Det måste då finnas synnerlig anledning att anta att man bland annat ska påträffa ett föremål som kan ha betydelse vid utredningen av brottslighet.

JO har tidigare uttalat att det är en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet som avgör vad som utgör "skälig misstanke" (JO 2019/20 s. 385).

Kroppsbesiktning

Slutligen så anger du även att polisen ville att din sambo skulle följa med och ta ett urinprov. Enligt 2 kap. 6 § Regeringsformen så får det allmänna inte utsätta den enskilde för påtvingade kroppsliga ingrepp. Denna rättighet är dock relativ och kan därför begränsas med stöd i lag. Reglerna om kroppsbesiktning återfinns i 28 kap. 12 § Rättegångsbalken. Där anges att den som är skäligen misstänkt för brott kan kroppsbesiktigas.

Till skillnad från kroppsvisitering och husrannsakan så finns det här en begränsning. En person som inte är skäligen misstänkt kan nämligen bara kroppsbesiktigas i vissa specifika fall (28 kap. 12 § 2 st. Rättegångsbalken). Sådana fall gäller salivprov, inte urinprov (28 kap. 12 b § Rättegångsbalken). Observera dock att detta gäller en påtvingad kroppsbesiktning, när det finns samtycke så är det inte längre påtvingat.

Utifrån de angivna omständigheterna så är det svårt att avgöra om din sambo och den bekanta uppfyller kraven på "skäligen misstänkt" m.m. För att svara på din fråga så är det dock så här som regleringen ser ut.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar.

Felicia Hauzenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?