FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt12/01/2023

När gallras uppgifter i belastningsregistret och vad gäller om nya anteckningar förs in i samma register?

Hej Min fråga gäller preskriptionstid. Jag har en dom på grov rattfylla (brottet ägde rum okt 2012). Har även en dom olovlig körning (brottet ägde rum juni 2016). Vad jag kan läsa mig till ska grov rattfylla finnas i belastningsregistret 10 år och olovlig körning 5 år. Dock finns någon regel vid ”nya anteckningar” som jag riktigt inte förstår. Jag har idag begärt om ett utdrag ur belastningsregistret men vill ASAP veta vad jag kan förvänta mig samt få lite referenser i lagboken . Frågan lyder: Om man antar att det inte finns fler domar, borde båda dessa försvinna från belastningsregistret oktober 2022 ? Dvs utdraget jag får hem kommer vara ”rent”?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är lagen om belastningsregister. Nedan paragrafer utgör hänvisningar till den nyss nämnda lagen om ingenting annat anges.


Ovan uppger du att du är dömd för grovt rattfylleri och att brottet ägde rum i oktober 2012. Inledningsvis ska dock sägas att tidpunkten för brottets förövande är oväsentligt. Det som spelar roll är påföljden. Mot bakgrund av detta hade egentligen ytterligare information behövts ifrån dig.


Men följande kan anföras. Enligt 17 § 1 p. gäller att uppgifter om fängelse- eller förvandlingsstraff för böter gallras (tas bort) tio år efter frigivningen. Om det blev en frihetsberövande påföljd för din del i målet som gällde grovt rattfylleri kan uppgiften således finnas kvar eftersom löptiden (tiden fram till gallring) börjar på frigivningsdagen.


Om rätten i påföljdvalet istället kom fram till att det inte förelåg skäl att utdöma ett fängelsestraff börjar tiden istället att räknas 

från dagen då domen avkunnades. I 17 § sägs nämligen att uppgifter om skyddstillsyn och villkorlig dom gallras tio år efter domen eller beslutet eller fem år efter domen eller beslutet om uppgiften avser en person som var under 18 år vid tidpunkten för brottet eller brotten.


Och när det gäller böter gallras sådana uppgifter fem år efter domen, se 17 § 9 p. vari anges att uppgifter om böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot.


Regler om nya anteckningar återfinns i 18 §. Av denna följer, i bestämmelsens första stycke, att om det före utgången av den tid som anges i 17 eller 17 a § har gjorts en ny anteckning enligt 3, 4 eller 4 a § som avser samma person, ska ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem ska finnas kvar i registret. I bestämmelsen andra stycke stadgas dock att en uppgift alltid ska gallras senast tjugo år efter den dom eller det beslut som ledde till att uppgiften fördes in i registret. I fråga om uppgift som avses i 17 § 1 eller 8 gäller detta endast om de tidsfrister som anges där har gått ut. Sammanfattningvis i den här delen torde ovanstående innebära att domen avseende den olovliga körningen fortfarande kommer att synas om det är så att den tidigare domen, dvs. den som avser grovt rattfylleri, inte har gallrats ännu. Och det sistnämda beror ju som sagt på vad utfallet blev i påföljdsdelen i målet om grovt rattfylleri, vilket även påtalades inledningsvis.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo