När gallras straff på dagsböter från belastningsregistret?

Hej Lawline !

Om man råkat bli dömd för sexbrott och avtjänat straffet som var dagsböter kan man efter 5 år ( när brottet gallras ur belastningsregister ) jobba som lärare i skolan ? eller skolan kommer alltid få veta att personen var tidigare dömd till sexbrott ? vill gärna veta om just denna punkten "när brottet gallras" gallras den på riktigt eller kommer det att hamna kvar nånstans till livet .

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

I regel kan du jobba som lärare 5 år efter det att du dömts för sexualbrott när påföljden var dagsböter, se 17 § 9 punkten belastningsregisterlagen.

Vilka uppgifter barnverksamheter har rätt att ta del av

När verksamheter som arbetar med barn ska nyanställa kräver lagen av arbetsgivaren att arbetsgivaren innan anställning kräver av den arbetssökande att denne visar upp ett högst ett år gammalt utdrag från belastningsregistret, se t.ex. 2 kap. 31 § skollagen. Arbetsgivaren får inte anställa någon som t.ex. finns med i belastningsregistret p.g.a. denne blivit dömd för sexualbrott.

Rätten att ta del av allmänna handlingar

Söker du jobb nu, 5 år efter domen, kommer uppgifterna om sexualbrottet inte längre finnas kvar i belastningsregistret och arbetsgivaren har genom belastningsregisterdokumentet ingen möjlighet att få reda på din historia. En annan sak är att dessa uppgifter också framkommer av den dom som domstolen avkunnade för 5 år sedan. Domen utgör en allmän handling med ett målnummer kopplat till sig som arbetsgivaren – efter noggrant detektivarbete – kan ta reda på för att sedan begära ut handlingen hos domstolen som avkunnade domen eller hos domstolens arkivmyndighet. Idag är det dock så att namn kan censureras i domar om de innehåller känslig information och arbetsgivaren kommer i sådana fall ha mycket svårt att leta reda på målnumret för den dom som gällde dig. Sammanfattningsvis kommer troligtvis dessa uppgifter inte kunna komma arbetsgivaren tillhanda.

Undantag

Har du efter domen för sexualbrottet gjort dig skyldig till ett annat brott eller blivit förelagd ett kontaktförbud eller någon annan omständighet enligt 3 § belastningsregisterlagen har föranlett polisen att ytterligare en gång göra en anteckning om dig i belastningsregistret – kommer första uppgiften (den om sexualbrottet) inte att gallras fören den senare uppgiften gallras. Orsakar du kontinuerligt händelser som ger polisen anledning att föra anteckningar om dig i belastningsregistret kan den första uppgiften (den om sexualbrottet) som längst finnas kvar i 20 år, se 18 § 1 stycket belastningsregisterlagen.

Sammanfattning

Så länge som du finns med i belastningsregistret kommer barnverksamheter kunna neka dig anställning. Att dokument finns bevarade hos olika myndigheter som bevisar att du en gång i tiden gjort dig skyldig till sexualbrott kommer troligtvis inte påverka dina anställningsmöjligheter eftersom eventuella arbetsgivare inte kommer anses ha behörighet att få ta del av dessa känsliga uppgifter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo