När får polisen söka igen personbil samt kroppsvisitera?

Hej! Jag tänkte bara kolla omoch vad polisen har någon laglig rätt att kroppsvisitera en och söka igenom personbil endast pga pga ens belastningsregister?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Du nämner att genomsökningen och kroppsvisitationen endast beror på ens belastningsregister, nedan kommer jag redovisa för när polisen får visitera samt söka igenom en personbil och därefter göra en bedömning utifrån din fråga.

Genomsökande av personbil

I rättegångsbalken uppställs två olika scenarion där polisen har laglig rätt att genomsöka en bil.

Scenario 1

Det första scenariot finner vi i 28 § kap. 1 § Rättegångsbalken. Enligt denna paragraf får polisen göra en genomsökning av ett fordon om det finns en husrannsakan som tillåter detta. I paragrafen står det ''eller slutet förvaringsställe'', vilket bilar inräknas som. Detta innebär alltså att en bil kan bli föremål för husrannsakan.

En husrannsakan kräver i sin tur att ett av två möjliga omständigheter föreligger för att godkännas. Det första är anledning att anta att ett brott har begått där fängelse kan vara påföljd, och det andra om det finns omständigheter som kan ha betydelse för utredning av brott eller förverkande av brottslig verksamhet.

Scenario 2

Det andra scenariot finner vi i 20 a § Polislagen. Enligt denna paragraf får polisen göra en genomsökning av ett fordon i den utsträckning som behövs för att kontrollera om det finns exempelvis vapen eller andra farliga föremål som kan användas för brott på annans liv eller hälsa. Däremot får en genomsökning enligt denna paragraf bara ske om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att föraren faktiskt har farliga föremål i sin bil och förklaras förverkat i enlighet med 36 kap. 3 § Brottsbalken.

Kroppsvisitation

En polis får kroppsvisitera en person om det kan antas att personen begått något brott som kan ge fängelse som påföljd. Detta innebär att personen ska vara skäligen misstänkt för att en kroppsvisitation ska vara godtagbar (28 kap. 11 § första stycket Rättegångsbalken). Det finns dock undantag till kravet på att personen är skäligen misstänkt, men detta undantag gäller enbart om det finns en synnerlig anledning för polisen att anta att de kommer att hitta något som de kan ta i förvar eller om det kan vara till betydelse för att utreda ett brott (28 kap. 11 § andra stycket Rättegångsbalken).

I 19 § Polislagen föreskrivs att en kroppsvisitation av en polis bara får ske utifrån vad som är nödvändigt av säkerhetsskäl, exempelvis för att se om du bär vapen eller andra farliga hjälpmedel.

Bedömning

Som svar på din fråga kan en polis söka igenom en personbil samt kroppsvisitera om dessa rekvisit som lagen ställer upp uppfylls. Att enbart grunda det på ens belastningsregister skulle inte varit en godtagbar anledning i enlighet med förutsättningarna som föreskrivs i lagen.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim HalwachiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Gripande, häktning, anhållande? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo