När blir en misstänkt kallad till förhör?

2018-09-23 i Förundersökning
FRÅGA
Jag har anmält en man för grov misshandel. Men hur länge skall det behöva ta innan man plockar in honom på förhör? Han misshandlade mig på ett hotellrum utan vittnen, så det finns inga vittnen att fråga. När jag gjorde anmälan så tog dom även mitt förhör. Allt material skall finnas hos polisen, men det tar så lååååång tid.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om förundersökningen

Reglerna om förundersökning finns framför allt i 23 kap. rättegångsbalken (RB) och i förundersökningskungörelsen (FK).

När ett brott har kommit till polisens kännedom inleds en förundersökning (23:1 RB). En förundersökning ska bedrivas på så sätt att ingen blir utsatt för onödig misstanke. Förundersökningen ska dessutom bedrivas så skyndsamt som möjligt. När det inte finns anleding att fullföja förundersökningen ska den läggas ner (23:4 RB).

Syftet med en förundersökning är att utreda vem som är skäligen misstänkt för brottet och om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal (23:2 RB). Den lägsta graden av misstanke är kan misstänkas. Gränsen över detta är skäligen misstanke. När ett brott av enklare beskaffenhet är begånget, är det polisen som leder förundersökning 23:3 RB.

När blir misstänkt förhörd?

När man har blivit skäligen misstänkt för ett brott ska man underrättas om detta. Det innebär att personen som är skälighet misstänkt ska underrättas om detta vid det första tillfället då han blir hörd efter att misstanken stärkts 23:18 RB. Det är ofta först då som personen blir kallad till förhör.

Det innebär även att man har rätt att fortlöpande få veta vad som händer i förundersökningen. Dessutom ska man ska underrättas innan beslut om åtal tas av åklagaren (23:18 RB). Likaså ska den som är skäligen misstänkt underrättas när ett beslut om att lägga ner förundersökningen tas (14 § 1 st. FK). Men är man inte skäligen misstänkt underrättas man inte om när förundersökningen lagts ner (14 § 3 st. FK) eller om att man varit misstänkt över huvud taget.

En förundersökning kan tyvärr ta väldigt lång tid och således kan det dröja innan en misstänkt blir kallad till förhör. Jag rekommenderar att du kontaktar polisen på 11414 och ber att få prata med din handläggare i ditt ärende för att få mer detaljerad information.

Hoppas att detta gav dig hjälp på vägen!

Vänliga hälsningar

Erik Olshov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll