Någon spottar och sparkar på min ytterdörr

FRÅGA
Hej om någon spottar och sparkar på min lägenhets dörr kan jag då anmäla till polisen? Bryter de mot nåt lag?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag kommer för enkelhetens skull kalla den som spottat och sparkat på din lägenhets dörr för A. Jag tolkar din fråga som att du undrar om A har gjort sig skyldig till något brott och om du kan anmäla händelsen/händelserna till polisen.

Skadegörelse:

Det brott som skulle kunna bli aktuellt är skadegörelse, om sparkarna och spottandet har skadat er egendom. Med skadegörelse menas, enligt 12 kap. 1 § Brottsbalken (BrB), "den som förstör eller skadar egendom till men för någon annans rätt till den döms för skadegörelse till fängelse i högst två år".

"...till men för någon annans rätt till den..." innebär att A skadar eller förstör egendom som tillhör dig så pass mycket att egendomen sjunker i värde ekonomiskt sett. För att brottet ska aktualiseras krävs det även att A hade uppsåt med sin gärning. Uppsåt innebär förenklat att A är medveten om följden av sitt handlande, alltså att skada kan på din dörr kan uppstå, eller åtminstone är likgiltig inför den.

Om brottet med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid brottet anses som ringa döms A istället för ringa skadegörelse till böter eller fängelse i högst sex månader (12 kap. 2 § BrB). Det framkommer inte klart i lagen vart gränsen går mellan ringa skadegörelse och skadegörelse av normalgraden men som regel innebär det att saken som förstörs har inga värde, vilket enligt likande praxis brukar ligga under 1000 kr (jämför NJA 1988 s 352 om ringa stöld).

Skadestånd:

Om A har skadat dörren genom sparkarna så har du rätt till att han ersätter dig för skadan. Detta kommer vara kostnaden för en reparation/bytet av dörren (2 kap 1 § Skadeståndslagen)

Sammanfattning:

Beroende på skadorna på dörren och bevisningen i fråga kan alltså A dömas för skadegörelse. Sparkarna är nog vad som faktiskt kan orsaka skador på din dörr och det kommer antagligen att röra sig om ringa skadegörelse, men det är en bedömningsfråga. Om dörren har blivit skadad tycker jag att du ska anmäla händelsen till polisen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?