Möjligheten till hävning

2021-02-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Gäller samma fel tre gånger bara under garantitiden
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att din fråga gäller köp av vara. Jag förstår din fråga så som att du undrar vad en kund kan göra om samma fel på varan upprepas.

Reklamation av varan

Som utgångspunkt ska ett fel som visar sig inom sex månader efter att varan avlämnades anses ha funnits vid avlämnandet, dvs. felet anses som ursprungligt (20 a § konsumentköplagen).

Reklamation som sker inom två månader efter att köparen märket felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Reklamerar köparen inte inom tre år från att hen tagit emot varan, förloras rätten att åberopa felet (23 § konsumentköplagen).

Krav på avhjälpande

Vid fel i varan får du som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, samt kan du ha rätt att kräva skadestånd (22 § konsumentköplagen). Som köpare har du rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § första stycket konsumentköplagen). Vid avhjälpning har säljaren 3 försök på sig att avhjälpa felet innan hävning eller annan åtgärd blir aktuellt. Alltså har Företaget alltid rätt att reparera varan om samma fel uppstår minst två gånger eller leverera en likvärdig vara innan du kan begära hävning och få pengarna tillbaka.

Om omleverens eller avhjälpande inte sker, kan ske eller inte resulterar i en förbättring, så har man rätt enligt 28 § Konsumentköplagen att kräva prisavdrag eller häva köpet enligt 29 § Konsumentköplagen. Enligt sistnämnda paragraf måste man bevisa att felet varit av väsentlig betydelse för köparen.

Sammanfattningsvis blir hävning aktuell om säljaren har försökt avhjälpa felet vid tre försök.

Hälsningar,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1225)
2021-06-17 Kan jag lämna tillbaka moderkortet köpt för en vecka sedan?
2021-06-13 Kan entreprenör kräva ersättning för ROT-avdrag i efterhand?
2021-06-11 Hur många gånger kan säljaren reparera?
2021-06-08 Kan en konsument häva ett köp vid dröjsmål?

Alla besvarade frågor (93151)