Misshandel

FRÅGA
Hej.Jag har blivit dömd av tingsrätten för misshandel på min mor (gav ett slag på hennes vänstra arm och knackat hennes huvud med hennes mobiltelefon). Hon fick blåmärke och gjorde en polisanmälan 2 dagar efteråt med vitttne. Har varit på tingsrätt för detta och jag dömdes till skyddstill och kommer finns med i brottsregister.För mig handlar det om "familjebråk". Vill inte vara med i något brottsregister. Hållit mig undan från tidigare slagsmål som är relaterad till detta familjebråk.Är det någon ide att överklaga till Svea hovrätt? Tycker att min försvarsadvokat är dålig som staten tilldelat.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 kap. 5 § Brottsbalk (1962:700) är misshandel ett brott. För att någon ska dömas för detta brott krävs att en person tillfogat en annan person någon typ av kroppsskada, sjukdom eller smärta. Att det skulle vara ett bråk inom familjen är inte en omständighet som skulle förändra situationen på något sätt så att detta skulle vara lagligt eller okej, endast för att misshandeln skett i hemmet. Att tänka på inför en eventuell överklagan är att om det endast är du som överklagar kan domstolen fastställa samma straff eller alternativt döma till en mildare påföljd eller frikänna dig. Däremot kan det vara så att åklagaren också väljer att överklaga, och hovrätten kan då komma att både höja eller sänka straffet. Om du inte är nöjd med din försvarsadvokat kan du genom att skicka in en ansökan begära ett byte, dock ska det finnas särskilda skäl för att detta ska kunna ske. (21 kap. 6 § 2 st. Rättegångsbalk (1942:749)

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Angelica Ruuth
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (433)
2021-06-14 Vad krävs för att dömas till vållande till kroppsskada i trafiken och vad är strafföreläggande?
2021-05-31 Straff för flera mord
2021-05-31 Gränsen mellan mord och misshandel?
2021-05-29 Misshandel

Alla besvarade frågor (93175)