Måste polis delge arbetsgivare nya uppgifter ur belastningsregistret?

2016-02-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
En tidigare ostraffad 30-åring är dömd för snatteri (100 kr). Brottet är erkänt och som påföljd förväntas böter + en prick i belastningsregistret. Hen är statlig anställd, har en fast anställning sedan omkring 1,5 års tid. I detta fall, är polisen på något sätt är skyldiga att delge arbetsgivaren de nya uppgifterna ur brottsregister, eller kommer de bara att framkomma om arbetsgivare skulle begära ut ett sådant?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisen har ingen skyldighet att delge en arbetsgivare uppgifter ur belastningsregistret. Det finns vissa myndigheter, till exempel Justitiekanslern och Datainspektionen som kan ha direktåtkomst till registret om regeringen har lämnat föreskrift om detta, se 6 § lagen om belastningsregister.

Arbetsgivaren måste alltså begära ut uppgiften ur belastningsregistret för att få tillgång till detta och då är det inte heller säkert att arbetsgivaren kommer få uppgiften. Detta beror på vem arbetsgivaren är och vad anledningen till dennes begäran är.

Hoppas att du fått svar på din fråga, om du har vidare frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Mvh

Fick du svar på din fråga?