Makes och bröstarvingars arvsrätt

2016-06-07 i Make
FRÅGA
Hej Lawline och tack för en bra tjänst på internet.I ett äktenskap har den ena maken gått bort. Det finns endast gemensamma barn.Fråga 1: När måste bodelning ske? Finns det någon tidsgräns?Fråga 2: Kan den kvarlevande maken utan särskild anledning använda sig av Äktenskapsbalken 12 kap 2 § Jämkning vid bodelning? Vad innebär det i detta fallet där det endast finns gemensamma barn (bröstarvingar)?Fråga 3: Den kvarlevande maken ärver vad jag förstår allt och har fri rätt att förvalta tillgångarna som den vill?Inga särkullbarn finns, utan endast gemensamma barn.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Kul att höra att du tycker att vår rådgivningstjänst är användbar!

Fråga 1: När ett äktenskap upplöses ska en bodelning förrättas enligt ÄktB 9:1. Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag dödsfallet inträffade (se ÄktB 9:2). Utgångspunkten är att det inte finns någon tidsbegränsning och oftast blir inte någon bodelning aktuell då den efterlevande maken ska överta egendomen på grund av giftorätt och arvsrätt.

Fråga 2: Den efterlevande maken kan begära jämkning enligt ÄktB 12:2 utan särskild anledning, den är tillämplig både när den efterlevande har mer eller mindre giftorättsgods än den avlidne. Jämkningsmöjligheten är en personlig rätt och kan inte användas av den avlidnes arvingar.

Rätten till arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). I ÄB 3:1 stadgas att kvarlåtenskapen tillfallet den efterlevande maken. När det endast finns bröstarvingar får de ut sitt arv efter den först avlidna föräldern vid den efterlevande makens död enligt ÄB 3:2.

Fråga 3: Ja den efterlevande maken ärver egendom med fri förfoganderätt och får förvalta tillgångarna som den vill. Dock får den efterlevande maken inte testamentera bort egendom som tillhör den först avlidens arvingar enligt ÄB 3:2. Enligt ÄB 3:3 är inte heller tillåtet för den efterlevande maken att väsentligt minska boets värde så att det drabbar bröstarvingarnas rätt till arv, då ska vederlag utgå till arvingarna.

Hoppas att du fått svar på dina frågor.

Med vänlig häslning,

Anna Thörne
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Make (448)
2020-11-28 Efterlevande makes rätt till arv
2020-11-19 Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt
2020-11-16 Förmånstagarförordnande till make
2020-11-08 Kan min man få min bostadsrätt om jag dör?

Alla besvarade frågor (86822)