Makes arv, fri förfoganderätt

2016-09-08 i Make
FRÅGA
Har jag tolkat rätt eller fel? När makan gick bort ärvde kvarlevande maken allt. Deras gemensamma dotter var redan avliden och hon hade inge barn.Nu är maken avliden och han har en bror.Makan hade två systrar som är avlidna och båda har var sitt levande barn.Jag tolkar det som att brodern är den enda som ska ärva??Ska makans syskonbarn ha del av arvet?Maken har skrivit ett testamente där han uttryckt att hela kvarlåtenskapen ska delas mellan brodern och den avlidna dotterns make.Bouppteckningsmannen har ansett att allt ska delas med 1/4 till brodern, dotterns make, makans syskonbarn??
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv och testamente finner du i Ärvdabalken.

Eftersom att makan inte hade några barn, föräldrar eller syskon i livet, är det makans syskonbarn som är hennes närmaste arvingar. Detta framgår av Ärvdabalken 2 kap 2§ 2st. De syskonbarn som finns vid makans död har rätt till en viss andel ur makans kvarlåtenskap. Syskonbarnen ska dela lika på makans kvarlåtenskap, och eftersom att de är två till antalet har de rätt till ½ vardera av makans kvarlåtenskap.

Det är alldeles riktigt att makans kvarlåtenskap först ska tillfalla hennes make, Ärvdabalken 3 kap 1§ 1st. Makans syskonbarn, som är hennes närmaste arvingar, har istället rätt till efterarv. Detta innebär att makans syskonbarn ska få ut sina arv från makan när även efterlevande maken har gått bort. Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 2§ 1st. Vid makens död beräknas efterarvingarnas arv efter de andelar som de hade rätt till vid makans död, dvs. ½ vardera.
Om fördelningen vid bodelningen mellan makarna, vid makans död, var 50/50 (detta är fallet om makarna hade full giftorättsgemenskap), ska efterarvingarnas arvsandelar beräknas ur halva makens behållning vid hans död. Ena halvan utgör hans egen kvarlåtenskap (som hans egna arvingar har rätt till, vilket i det här fallet blir hans bror), medan andra halvan utgör makans kvarlåtenskap (som hennes arvingar, dvs. syskonbarn, nu har rätt att dela på).

Den kvarlåtenskap som efterlevande make fick från sin maka, fick han med fri förfoganderätt, vilket innebär att maken fritt får förfoga över sin makas kvarlåtenskap under sin livstid. Maken får dock inte testamentera bort den. Detta framgår av Ärvdabalken 3 kap 2§ 1st. Detta innebär att maken inte kan testamentera bort halva sin kvarlåtenskap precis som han vill, eftersom denna halva utgör hans makas kvarlåtenskap som han endast fått med fri förfoganderätt. Maken kan dock välja att testamentera sin egen kvarlåtenskap precis som han vill.

Sammanfattningsvis, makans närmaste arvingar är hennes två syskonbarn som har rätt att dela lika på hennes kvarlåtenskap. Makans kvarlåtenskap tillfaller dock först efterlevande make. Maken får kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt, vilket innebär att han inte har rätt att testamentera bort sin makas kvarlåtenskap. Makans syskonbarn har istället rätt att dela lika på den del som utgör makans kvarlåtenskap nu när även efterlevande make avlidit.
När det kommer till makens kvarlåtenskap, är det hans bror som är hans närmaste arvinge och som ska tilldelas kvarlåtenskapen. Maken har dock rätt att testamentera bort sin egen kvarlåtenskap som han vill, vilket innebär att hans kvarlåtenskap kan delas på brodern och dotterns make.

Hoppas att detta besvarar din fråga, i annat fall är du varmt välkommen att återkomma med ytterligare frågor!

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (463)
2021-03-27 Om min man skulle avlida, kommer hans barn kunna få en del av mitt arv från min mor?
2021-03-20 Makas rätt till arv trots avliden make
2021-03-18 Makes arvsrätt, efterarv och särkullbarn
2021-03-08 Vad ingår i dödsboet?

Alla besvarade frågor (91059)